luni, 13 septembrie 2010

7 principii ale unei închinări autentice

În lume cele mai multe controverse sunt cu privire la inchinare. Închinarea este greu de definit, este mai uşor de demonstrat
Istorisirea din Luca 7:36-50 ne arată cea mai mare închinare din Noul Testament, demonstrată de o femeie, nepoftită şi cu un trecut murdar… De altfel, cele mai multe subiecte cu privire la închinare din Biblie au în prim plan femeile sau cei renegaţi de societate: Maria, sora lui Moise, după trecerea poporului evreu prin Marea Roşie, ne demonstrează o închinare spontană, autentică prin muzică şi joc. Leprosul care a fost vindecat de lepră ne vorbeşte de atitudinea pe care ar trebui să o avem în închinare, Femeia Samariteancă, ne arată cadrul închinării: Duh şi adevăr (Ioan 4 :1-26). Femeia vine la o întâlnire la care nu fusese invitată, intră la un fariseu în casă şi se duce direct la oaspetele de onoare
ÎNCHINAREA AUTENTICĂ ÎL ARE ÎN CENTRU PE ISUS
Femeia ştie că Isus se afla în casa fariseului. Ea era conştientă că acolo se afla Isus. Ce ştia ea despre Isus? De ce a venit nepoftită în casa fariseului? Pentru că dorea să îl întâlnească pe Isus! Mulţi din cei din casa lui Simon erau împreună cu Isus, dar nu îl căutau pe Isus.
APLICAŢIE: câţi dintre noi mergem la biserica de casă sau duminica la închinare doar pentru a-L întâlni pe Isus? De ce eşti azi la biserică? Pentru cine? Să te vadă liderul, prezbiterii, să te întâlneşti cu x sau cu y? ....Caută-L pe Isus, caută locul unde El este prezent: “Unde doi sau trei se adună în Numele Meu, sunt şi Eu prezent în mijlocul lor.”
Acolo unde este PREZENT DUMNEZEU, acolo este prezentă şi PUTEREA SA – SE FAC LUCRĂRILE SALE (“A doua Reformă” - W.Beckham)
2. ÎNCHINAREA AUTENTICĂ TREBUIE PREGĂTITĂ
v.37b....”a adus un vas de alabastru cu mir mirositor”
Calitatea închinării de duminică depinde de calitatea timpului cu Dumnezeu din săptămâna precedentă!!! Închinarea noastră nu este mai presus de suma inimilor noastre! Nivelul închinării nu va fi mai presus de nivelul de închinare a liderului care o conduce…
APLICAŢIE: ce ar trebui să faci ca să îţi pregăteşti inima? Timp cu Dumnezeu zilnic; rugăciune specială pentru predicator, lideri închinare, uşieri, cei de la copii, foaie duminicală... O altă întrebare importantă: la ce ar trebui să renunţi ca să poţi pregăti închinarea?
3. ÎNCHINAREA AUTENTICĂ ESTE SMERITĂ
v.38....”stătea înapoi lângă picioarele lui Isus”
Când îl cunoşti pe Isus şi ştii cine este El, devii smerit. Prezenţa lui Dumnezeu te face să te vezi mic.
Asta diferenţiază liderii de închinare de cântăreţi. Atitudinea, smerenia, inima celui care conduce.
APLICAŢIE: Reverenţa în închinare, teama de Domnul...
4. EMOŢIILE FAC PARTE DIN ÎNCHINAREA AUTENTICĂ
v.38b....”şi plângea...”
Mulţi vin la închinare cu feţele împietrite. Cântăm “Bucuria mea eşti Isus” dar faţa exprimă o tristeţe de moarte;
ILUSTRAŢIE: imaginaţi-vă că cereţi în căsătorie persoana iubită: Cum o faceţi? Ce cuvinte folosiţi? Care vă sunt sentimentele? Ce ar spune iubita ta dacă i-ai zice cu o voce obosită: “Te iubesc, draga mea...” şi te-ai uita pe geam....???
APLICAŢIE: când ai plans ultima dată când ai ascultat o predică? Sau când ai cântat o cântare? Când te-ai bucurat de laudă atât de mult încat ai bătut ritmul din palme? Cum stai cu ridicarea mâinilor în închinare? Te uiţi în stânga şi în dreapta...îţi este ruşine de cei de lângă tine... sau îi imiţi???
5.ÎNCHINAREA AUTENTICĂ ÎNCEPE CU ABANDONAREA SINELUI

v.38c....”apoi a început să stropească picioarele cu lacrimile ei şi să le şteargă cu părul capului ei...”
Închinarea înseamnă mai mult decât muzică, decât emoţiile, sau o anumită mimică. Ea are ca temelie abandonarea noastră în Cristos.
6. ÎNCHINAREA AUTENTICĂ ESTE PERSONALĂ
v.38c....” le săruta mult ...”
M-am gândit la acest lucru. Isus a venit în casa fariseului şi acesta nu şi-a îndeplinit rolul de gazdă. În vremea aceea musafirul era cea mai importantă persoană din casă. Ritualul era ca să i se spele picoarele în formă de respect din partea tatălui şi să aibă locul cel mai însemnat la masă.
Ce face femeia? Se închină lui Isus în mod personal.
7. ÎNCHINAREA AUTENTICĂ COSTĂ
v.38c....” şi le ungea cu mir...”
Închinarea este înţeleaptă, trebuie pregătită, este smerită, personală, include în componenţa ei şi latura emoţională, abandonarea sinelui...dar şi costa...
APLICAŢIE: Ce Îi aduci Domnului? Care este preţul pe care îl plăteşti pentru închinare?
Participarea, cititul lecţiilor, împărtăşirea, deschiderea casei pentru BC, relaţiile cu necreştinii....FAC PARTE DIN COSTUL ÎNCHINĂRII.
Isus nu ne-a mântuit ca să ne scape de iar, ci ca să ne facă închinători în Duh şi în Adevăr, şi apoi să facem lucrările Sale.
CONCLUZII:
Biblia începe în Geneza cu închinare şi se sfârşeşte în Apocalipsa, într-o închinare veşnică.
Închinarea este mai mult decât muzică sau liturghia de duminică. Ea are mai mult de-a face cu atitudinea inimii şi cu caracterul nostru decât cu forma. Închinarea este o atitudine, nu o aptitudine.
Închinarea începe cu abandonarea sinelui. Este smerită, personală şi Îl are în centru pe Hristos.
Închinarea costă timp, renunţare – ea cere pregătirea inimii prin Cuvânt şi rugăciune.
APLICAŢII:
Pune-L în centrul vieţii, deciziilor, acţiunilor tale pe Hristos. Citeşte Psalmi, lauda-L pe Dumnezeu şi la bine şi la rău, dedică tot ce ai Domnului.... aceasta înseamnă închinare.
Închinarea autentică – găseşte-ţi darul şi închină-te Domnului prin el.