miercuri, 4 mai 2011

o binecuvantare pentru tine....

Îţi ofer următoarele versete cu încrederea că cel puţin unul din ele va fi un cuvânt doar pentru tine. Ştiu că Dumnezeu este credincios în a ne trimite un cuvânt special atunci când avem nevoie atât de mult de el. Şi eu cred că este ceva deosebit aici pentru tine. 1.-Psalmul 32:6-8: „De aceea orice om evlavios să se roage Ţie la vreme potrivită! Şi chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge de loc. Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. „Eu – zice Domnul – te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” 2.-Psalmul 31:6-8: „Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idoli deşerţi, şi mă încred în Domnul. Fă-mă să mă veselesc şi să mă bucur de îndurarea Ta, căci vezi ticăloşia mea, ştii neliniştea sufletului meu, şi nu mă vei da în mâinile vrăjmaşului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg.” 3.-Psalmul 41:1-3: „Ferice de cel ce se îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte; Domnul îl păzeşte şi-l ţine în viaţă. El este fericit pe pământ, şi nu-l laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui. Domnul îl sprijineşte, când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate boalele lui.” 4.-Psalmul 31:1, 5: „Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă, în dreaptatea Ta.... În mâinile Tale îmi încredinţez duhu: Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeule adevărate!" Psalmul 56:8, 9, 11: „Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful Tău: nu sunt ele scrise în cartea Ta? Vrăjmaşii mei dau înapoi în ziua când Te strig: Ştiu că Dumnezeu este de partea mea. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: Ce pot să-mi facă nişte oameni?” 5.-Psalmul 86:17: „Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmaşii mei şi să rămână de ruşine, căci Tu mă ajuţi şi mă mângâi, Doamne!” 6.-Psalmul 88.1-3: „Doamne, Dumnezeul mântuirii mele! Zi şi noapte strig înaintea Ta! S-ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Ia aminte la cererile mele; căci mi s-a săturat sufletul de rele, şi mi se apropie viaţa de locuinţa morţilor.” Te rog să subliniezi fragmentul din Scriptură pe care Duhul ţi-l mărturiseşte. Crede în El! Dumnezeu l-a trimis azi pentru tine.