joi, 1 august 2019

Să iubim pe Dumnezeu și pe toți oamenii

După toate câte se întâmpla  fiecare avem nevoie să lăsăm frământarea la o parte și să ne continuăm slujirea.
 Desigur, undeva printre gândurile noastre sunt întrebările legate de cum îți sfârșești alergarea și care este manifestarea puterii lui Dumnezeu între oameni. 
Cu privire la prima, trebuie să ne rugăm ca mai ales la sfârșit să fim vrednici de a fi urmați, iar în ce privește a doua avem nevoie de un discernământ activ, deschis suveranității lui Dumnezeu.
După astfel de evenimente trebuie să fim mai flămânzi după cercetarea Scripturilor și aplicarea lor în vremea de azi. 

Trebuie să fim mai disciplinați în a ne modela ideile după adevărul revelat în Cuvântul scris care depune mărturie despre Cuvântul întrupat.
 Trebuie să fim mai aspri cu trupurile noastre, ca după ce am propovăduit altora noi înșine să nu fim lepădați.
Ne continuăm slujirea știind că Diavolul nu a murit, dar nu suntem preocupați de uneltirile lui, deși nu suntem în necunoștință de ele. 

Slujim pe Cristos în Biserica și Împărăția lui nefiind fascinați de întuneric, ci iubind lumina. 
Nu punem accent pe lucrările Celui rău, ci pe lucrările lui Cristos. 
Tânjim după puterea lui Dumnezeu, dorind ca ea să fie revărsată din plin peste noi toți. 
Practicăm cu bucurie rugăciunea permanentă. 
Slujim știind că teologia este un demers comunitar, nu unul solitar. 
Trebuie să vedem cât mai limpede și să știm ce credem. 
Durerea și bucuria nu sunt stări incompatibile, iar suferința și martirajul nu sunt vestigii ale domniei Satanei, ci sunt dintre cele mai eficiente instrumente ale lui Dumnezeu în transformarea noastră și în creșterea bisericii.
Nimic nu trebuie să ne distragă atenția de la cele esențiale: 

-credința, nădejdea și dragostea .
Să iubim pe Dumnezeu și pe toți oamenii, dovedind astfel că Duhul Sfânt rodește în noi caracterul Fiului lui Dumnezeu.

miercuri, 1 mai 2019

Excelența nu înseamnă neapărat să faci lucruri mari, ci să faci excelent lucrurile mici!Nu te poți împlini dacă nu știi pentru ce ai venit pe lume!
Toate dovezile arată că nu poți începe să te realizezi dacă nu știi încotro te îndrepți în viață. Altfel spus, dacă nu-ți dai osteneala să afli chemarea, nu vei ajunge niciodată să faci lucrurile care trebuie.Sunt convins că Dumnezeu are o chemare specială pentru fiecare om care a venit pe lume. Fiecare om are un specific personal care-l va duce la o anumită vocație și misiune în viață.Fiecare este chemat să facă ceva specific și nimeni nu-l poate înlocui în aceasta. Cea mai mare îndatorire și cea mai mare bucurie este deci să faci exact ceea ce a avut Dumnezeu în gând când te-a creat.
Iată câteva întrebări pe care trebuie să ți le pui ca să descoperi care îți este chemarea:
1. Ce-mi doresc eu cel mai mult?
Fiecare avem așezată în inima noastră o înclinație spre un anumit lucru pe care ni-l dorim în mod deosebit, ceva care ne aprinde gândirea, inima și voința.
Unii știu asta încă din copilărie.
Alții au nevoie de foarte mulți ani să se clarifice și să știe ce vor.
Oricum, tu ești singurul care trebuie să faci această descoperire.
2. La ce sunt eu bun?
Fiecare dintre noi este unic, bun la unele și nepotrivit pentru altele.
Ne-am născut cu anumite talente, în anumite situații și pentru un anumit viitor.
Analizează-le și caută să-ți descoperi forma specifică.
Fiecare unealtă este croită pentru o anumită operație.
Vezi care este predispoziția ta.
3. Ce am încredere că pot face?
Nu poți stărui decât în lucrurile de care te crezi în stare.
Dacă nu crezi că ai capacitatea de a face un anumit lucru, ne vei face cu încredere pași în direcția aceea.
Dacă nu ești gata „să pui inimă“ în ceea ce faci, ești învins înainte de a începe.
 Fă tot ceea ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde ești.
4. Când să încep?
Unii trăiesc de pe o zi pe alta, îngăduind altora sau împrejurărilor să le spună ce trebuie să facă.
 Ei nu încearcă să-și descopere chemarea lor în viață.
Alții știu ce ar trebui să facă, dar nu se apucă niciodată de treabă.
Au nevoie de cineva care să-i împingă de la spate.
 Singurul răspuns la întrebarea
„Când să încep?“
 CHIAR ACUM.
„Ce-mi doresc?“
„La ce sunt bun?“
 „Ce pot face?“ 
 „Când să încep?“
 – Cel mai important este să-ți dai seama că există „Cineva“ care te cheamă să faci ceva în viață. 
Într-o bună zi vei sta înaintea Lui și vei da socoteală de felul în care ai răspuns la chemarea Lui. 
Nu aștepta să începi cu lucruri mari. 
Fă-le pe cele mici. 
Ia-le la rând cum îți vin în cale.
 Foarte curând se vor aduna într-un morman de înpliniri la care nici nu visai altădată! Excelența nu înseamnă neapărat să faci lucruri mari, ci să faci excelent lucrurile mici!

joi, 31 ianuarie 2019

Multumesc, o, Isuse ca ma iubesti

Am strigat către Tine în clipa cea grea
Și mi-ai răspuns.
Lacrimile mele și dorința mea
La Tine-au ajuns.

Refren: 
Mulțumesc, o, Isuse, că mă iubești 
Și-mi dăruiești
Tot ceea ce știi că este mai bine
Pentru mine!
Niciodată Tu singură nu m-ai lăsat,
M-ai mângâiat,
Mâinile-Ți calde m-au îmbrățișat;
Mereu m-ai încurajat, Isus.

Chiar și-atunci când tăceai, Tu de fapt lucrai
În viața mea.
Și-am înțeles că tot ceea ce Tu făceai
Era doar voia Ta. 

sâmbătă, 1 decembrie 2018

”Va începe să le alunece piciorul” Deut. 32:35

Acest verset descrie răzbunarea lui Dumnezeu împotriva Israeliților răi și necredincioși, care erau oameni din poporul ales, și care trăiau sub binecuvântarea harului lui Dumnezeu; dar care, nepăsându-le de minunatele lucrări Dumnezeiești direcționate asupra lor, și-au pierdut bunul simț, neavând nici un pic de pricepere (vs. 8). Sub toate binecuvantarile Dumnezeirii, ei au rodit fructe amare și otrăvitoare, după cum scrie și în acele două versete care precedă textul citit. Expresia pe care am ales-o pentru predica aceasta, “va începe să le alunece piciorul”, pare să implice următoarele în lumina pedepsei și distrugerii la care sunt expuși acești Israeliți răi.

1. Ei tot timpul au fost expuși la distrugere, după cum cel care stă sau se plimbă prin locuri alunecoase este tot timpul sub riscul de a cădea. Aceasta se subînțelege din felul în care nenorocirea vine asupra lor, fiind reprezentată printr-un picior care alunecă. Aceeași idee este exprimată în Psalmul 73:18, “Da, Tu-i pui în locuri alunecoase, şi-i arunci în prăpăd”.

2. Ei tot timpul au fost expuși la o pierzare năpraznică și neașteptată. Cel ce se plimbă prin locuri alunecoase este tot timpul pasibil să cadă, el nu poate să prezică nici măcar o clipă dacă va sta în picioare sau va cădea în clipa următoare, și când se întâmplă să cadă, el cade dintr-o dată și fără avertisment. Această idee este exprimată în Psalmul 73:18-19, “Da, Tu-i pui în locuri alunecoase, şi-i arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciţi într-o clipă! Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârşit năpraznic.”

3. Ei sunt gata să cadă singuri, fără să fie împinși de mâna altcuiva, după cum cel care stă sau se plimbă în locuri alunecoase nu are nevoie decât de propria-i greutate pentru a cădea.

4. Motivul pentru care nu au căzut înainte, și nu cad chiar în momentul acesta, este doar faptul că timpul stabilit de Dumnezeu nu a venit încă. Este scris că atunci când vine timpul stabilit de Dumnezeu, piciorul va aluneca. Atunci ei vor fi lăsați să cadă după cum îi înclină propria lor greutate. Dumnezeu nu-i va mai ține în picioare în acele locuri alunecoase ci îi va lăsa să cadă, și atunci, chiar în clipa aceea, vor cădea într-o pierzare veșnică după cum acela care stă pe un pământ alunecos și înclinat, pe marginea unei prăpăstii, nu poate să stea singur și atunci când nu mai este sprijinit de o forță exterioară, el cade imediat în prăpastie și este
pierdut.

Observația asupra căreia voi insista acum este următoarea: “Nimic nu ține pe oamenii răi o singură clipă afară din iad decât simpla plăcere a lui Dumnezeu”. Această simplă plăcere a lui Dumnezeu este o plăcere suverană, o voință arbitrară, care nu este condiționată de nici o restrângere și care nu este împiedicată de vreo dificultate. Adevărul acestei observații va fi mai clar dacă considerăm următoarele:

1. Dumnezeu nu aruncă oameni răi în iad, în nici o clipă, dintr-o dorință de a-și menține puterea. Brațele oamenilor nu pot fi puternice atunci când se ridică Dumnezeu împotriva lor. Cei mai puternici dintre ei nu au nici o putere ca să-I reziste, nici nu pot să scape din mâinile Lui. Dumnezeu nu numai că poate să arunce oameni răi în iad, dar o poate face cu ușurință. Câteodată, un prinț pământesc se întâlnește cu o mare dificultate în a subjuga un rebel care a găsit o cale să se fortifice și s-a făcut puternic prin numărul celor ce-l urmează. Dar cu Dumnezeu nu este așa. Nu există nici o fortăreață care să fie o apărare împotriva puterii lui Dumnezeu. Chiar dacă dușmanii lui Dumnezeu ar da mână cu mână în așa fel încât să formeze o vastă mulțime, tot ar fi rupți în bucăți cu ușurătate. Ei sunt la fel ca niște smochuri de pleavă ușoară în fața unei tornade sau sunt la fel ca niște paie uscate în fața unor flăcări devorante. Noi călcăm și zdrobim cu ușurință sub talpa picioarelor noastre acei viermi pe care-i vedem târându-se pe pământ. După cum nouă ne este ușor șă tăiem acel subțire fir de care agață un anumit obiect în suspendare, la fel de ușor îi este lui Dumnezeu să-și arunce vrășmașii în iad atunci când dorește. Cine suntem noi, ca să stăm înaintea Lui, când la mustrarea Lui pământul tremură și meteoriții își schimbă traiectoria?

2. Acești oameni merită să fie aruncați în iad. Dreptatea divină niciodată nu se împotrivește, niciodată nu are obiecții de adus atunci când Dumnezeu își folosește puterea ca șă nenorocească pe astfel de oameni. Dimpotrivă, dreptatea cere cu glas răsunător o pedeapsă infinită pentru păcatele acestor oameni. Despre acel copac care aduce roade sodomice, dreptatea zice: “Taie-l, de ce să mai ocupe pământul degeaba?” (Luca 13:7). Sabia dreptății divine este rotită în fiecare moment deasupra capului lor și numai mâna milei arbitrare, simpla milă divină, o mai restrânge.

3. Acești oameni sub deja sub o sentință de condamnare la iad. Ei nu numai că merită să fie aruncați acolo jos, dar sentința Legii lui Dumnezeu, aceea veșnică și nestrămutată lege a dreptății pe care Dumnezeu a fixat-o între El și omenire, se îndreaptă împotriva lor și stă împotriva lor. În felul acesta, ei sunt puși deoparte încă de pe acum pentru iad: “cine nu crede, a şi fost judecat“ (Ioan 3:18). Așa că toți oamenii neconvertiți aparțin în mod natural iadului. Iadul este locul lor, ei se trag de acolo: “Voi sunteţi de jos” (Ioan 8:23). Iadul este locul pe care dreptatea, Cuvântul lui Dumnezeu și sentința nestrămutabilă a Legii divine îl rânduiește pentru ei.

4. Ei sunt acum obiectele aceleași mânii a lui Dumnezeu care este exprimată și în torturile iadului. Motivul pentru care acești oameni nu se coboară jos în iad chiar în clipa aceasta nu este faptul că Dumnezeu, în puterea căruia ei sunt, nu este încă la fel de mânios pe ei cât este de mănios pe acele creaturi mizerabile care sub torturate chiar în clipa aceasta în iad, creaturi care acuma simt toată ferocitatea mâniei lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu este mult mai supărat pe acei mulți oameni care sunt acum pe pământ. Da, fără îndoială, El este mult mai supărat pe aceia care se află chiar acum în biserică, care stau liniștiți în Sion, decât pe mulți din aceia care se află în flăcările iazului de foc chiar în momentul acesta. Faptul că Dumnezeu nu-și lasă liber brațul dreptății ca să-i taie nu se datorează deloc unei inconștiențe sau unei insensibilități divine. Dumnezeu simte și cunoaște păcatul acestor blestemați. Dumnezeu nu seamănă deloc cu ei, chiar dacă ei își imaginează că El este ca ei. Mânia lui Dumnezeu este aprinsă împotriva lor. Nenorocirea lor nu doarme. Prăpastia este pregătită. Cuptorul este încins, gata să-i primească. Flăcările sunt pregătite și radiază. Strălucitoarea Lui sabie este ascuțită și ținută deasupra păcătoșilor. Prăpastia și-a deschis gura larg sub picioarele lor pentru a-i înghiți.

5. Diavolul stă gata să sară pe ei și să-i revendice ca fiind ai lui în momentul în care Dumnezeu va permite. Ei sunt proprietatea lui. Satan are sufletele lor în propria-i posesie și sub stăpânirea lui. Scriptura îi descrie ca pe niște bunuri aparținând vechiului șarpe. Dracii priveghează asupra lor. Dracii sunt tot timpul lângă acești oameni, la dreapta lor, așteptând ca ei să le cadă în mâini, la fel ca niște lei înfometați și avari care-și văd prada și se așteaptă să o aibă, dar care sunt deocamdată restrânși. Dacă Dumnezeu și-ar retrage mâna prin care acești draci sunt restrânși, diabolica armată ar sări îndată peste aceste biete suflete ca să le mănânce. Vechiul șarpe își cască gura avar pentru ei, iadul își deschide gura larg ca să-i primească și dacă Dumnezeu ar permite, ei ar fi înghițiți și pierduți cu repeziciune.

6. În sufletele oamenilor răi domnesc acele principii drăcești care s-ar aprinde chiar acum și s-ar transforma într-un iad dacă nu ar fi restrânse de Dumnezeu. O fundație pentru torturile iadului se găsește în înseși natura omului firesc. În acea natură blestemată există acele principii corupte, care domnesc în oamenii firești și au totală stăpânire asupra lor. Iată semințele focului din iazul de foc. Aceste principii sunt active și puternice, extrem de violente în natura lor, și dacă nu ar exista mâna restrângătoare a lui Dumnezeu peste ei, principiile acestea ar degenera foarte curând și s-ar aprinde după modelul acelorași corupții, acelorași dușmănii care există în inimile sufletelor condamnate, și ar aduce aceleași torturi asupra păcătoșilor pe care le suportă chiar acum locuitorii iadului. În Scriptură, sufletele oamenilor răi sunt comparate cu marea înfuriată (Isaia 57:20). Pentru moment, Dumnezeu restrânge răutatea acestor oameni prin puternica lui putere la fel cum calmează și valurile învolburate zicând, “Până aici ve-ți veni, dar nu mai mult”. Totuși, dacă ar fi ca Dumnezeu să-și retragă puterea de retrângere, valurile acestea ar mătura tot în calea lor. Păcatul este ruina și mizeria sufletului. Este destructiv în natura lui și dacă Dumnezeu l-ar lăsa fără să-l restrângă, sufletul uman nu ar avea nevoie de nimic altceva pentru a fi desăvârșit de chinuit. Corupția inimii umane este lipsită de moderație și fără margini în furia ei și pe când oamenii răi trăiesc aici jos, ei sunt ca un foc restrâns de mâna lui Dumnezeu, care dacă ar fi lăsat liber, ar incendia cursul naturii create de Dumnezeu și cum inima este acum o chiuvetă a păcatului, dacă Dumnezeu nu ar restrânge păcatul, el ar transforma imediat sufletul uman într-un cuptor fierbinte sau un furnal de foc și pucioasă.

7. Faptul că oamenii răi nu văd cum ar putea să moară pe moment nu poate să le dea un simțământ de siguranță. Omul firesc nu poate să stea liniștit doar pentru că este sănătos în momentul de față, și nu vede prin ce cale ar putea să plece din lumea aceasta în clipa următoare prin orice fel de accident și nu poate vedea vreum pericol vizibil în circumstanțele vieții lui. Vasta și neîntrerupta experiență a lumii de peste milenii ne-a dovedit fără putință de tăgadă că nu există vreun om care să știe sigur că nu e doar la câteva secunde distanță de a pleca în eternitate -- că următorul lui pas n-ar putea fi trecerea pe lumea cealaltă. Modurile neprevăzute și nevăzute prin care un om poate să plece dintr-o dată din lumea aceasta sunt nenumărate și de neconceput. Oamenii neconvertiți se plimbă deasupra prăpăstiei iadului pe un pod putred și există nenumărate locuri în acest pod în care în care podul este așa de slab încât nu le va putea suporta greutatea, și locurile acestea nu se pot vedea. Săgețile morții zboară nevăzute ziua în amiaza mare și cei mai ascuțiți ochi nu sunt în stare să le vadă. Dumnezeu are atâtea moduri de nepătruns de a lua oameni răi afară din lume și a-i trimite iad încât nu există nimic care să dea o iluzie falsă cum că El ar trebui să facă un miracol sau să facă ceva deosebit pentru a distruge pe omul rău în orice moment. Toate metodele prin care păcătoșii pleacă din lumea aceasta sunt în mâinile lui Dumnezeu, supuse puterii și voinței Lui într-un mod așa de absolut încât, chiar dacă metodele acestea nu ar fi folosite deloc, omul păcătos tot se poate aștepta în orice moment să fie aruncat în iad.

8. Grija omului firesc și dorința lui de a-și prezerva viața, sau dorința altora de a-i prezerva viața, nu poate să-i dea garanția că va mai trăi încă o clipă. Divina providență și experiența lumii depun mărturie și în acest sens. Există dovezi clare că înțelepciunea omenească nu scapă pe nimeni de moarte. Dacă înțelepciunea omului ar fi într-adevăr de vreun folos împotriva morții, am putea observa o diferență între oamenii înțelepți ai lumii, oamenii politici de exemplu, și ceilalți, în legătură cu expunerea lor la o moarte subită și neprevăzută. Dar cum stau lucrurile de fapt? Eclesiast 2:16 “Căci pomenirea înţeleptului nu este mai veşnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Şi apoi şi înţeleptul moare, şi nebunul!”.

9. Toate strădaniile oamenilor răi de a scăpa de iad în timp ce continuă să-L respingă pe Hristos, și în felul acesta rămân răi, nu sunt de nici un folos și nu vor reuși să-i scape de pedeapsa divină. Aproape orice om firesc care aude despre iad se lingușește pe el însuși cu gândul că va scăpa de acest iad printr-o faptă pe care a făcut-o, o face sau o va face în viitorul apropriat sau mai puțin apropiat. În felul acesta el se încrede în propriile-i puteri pentru a obține un simțământ de siguranță. Toți își fac planuri ca să evite pedeapsa și le place să creadă că se ocupă bine de propriul destin și le mai place să creadă și că planurile pe care și le fac nu vor eșua. Ei aud într-adevăr că doar puțini sunt aceia care sunt mântuiți și că dintre cei ce au murit cea mai mare parte au sfârșit în iazul de foc, dar fiecare își imaginează cumva că-și va plănui scăparea mai bine decât ceilalți. Oamenii nu intenționează să meargă în acel loc al torturii. Orice om își pune în gând să se ocupe serios de el însuși și să pună toate treburile în ordine în așa fel încât totul să fie bine atât în viața aceasta cât și în ceea viitoare.

Dar nebuni fii ai oamenilor se îmbată cu apă rece în propriile lor planuri și în încrederea lor în propria putere și înțelepciune. Ei se încred în nimicuri, în umbre. Cei mai mulți din aceia care aici jos au trăit sub aceleași binecuvântări și acum sunt morți, sunt fără îndoială în iad în momentul de față. Vă asigur că ei nu sunt acolo pentru că nu erau la fel de deștepți ca aceia care sunt în viață acum. Ei nu sunt acolo deoarece nu au fost în stare să găsească o cale inovatoare de a fugi de mânia viitoare. Dacă am putea vorbi cu ei, dacă am putea să le punem întrebări la fiecare pe rând, dacă am putea să-i întrebăm dacă s-au așteptat să ajungă într-un loc din acesta când erau în viață, fără îndoială că i-am auzi pe toți spunând: “Nu, nu am intenționat niciodată să vin în acest loc. Am crezut că mă voi descurca singur. Am crezut că planurile mele de scăpare erau bune. Am intenționat să mă ocup bine de destinul meu. Dar moartea a năvălit asupra mea pe neașteptate. Nu m-am așteptat să vină chiar atunci și în felul acela, a venit ca un hoț. Moartea m-a păcălit. Mânia lui Dumnezeu m-a ajuns cu repeziciune. Oh, blestemata mea nebunie! Mă lingușeam pe mine însumi și mă hrăneam cu vise deșarte despre ce voi face aici în veșnicie. Când ziceam în mine însumi, pace și siguranță, atunci prăpădul a venit dintr-o dată asupra mea.

10. Dumnezeu nu este obligat și nu s-a legat prin nici o promisiune să țină pe omul firesc departe de flăcările iadului, nici măcar o clipă. În mod sigur, Dumnezeu nu a promis nici viață veșnică și nici vreo prezervare sau vreo scăpare de moartea veșnică omului firesc. Toate promisiunile vieții veșnice sunt date în Hristos și sunt da și amin. Dar în mod sigur, omul firesc nu are nici un interes pentru aceste promisiuni ale legământului harului. El nu este dintre copii legământului și nu crede nici o promisiune din aceasta. Omul firesc nu are nici un interes în Mijlocitorul acestui legământ.

Indiferent de ceea ce unii cred și pretind despre promisiunile făcute omului firesc care bate și caută, este clar și fară echivoc că oricât s-ar chinui un om firesc să țină o religie, oricâte rugăciuni ar face, atâta timp cât nu crede în Hristos, Dumnezeu nu este deloc obligat să-l țină măcar o clipă departe de veșnica pierzare.
Așa se face că oamenii firești sunt ținuți în palma lui Dumnezeu, deasupra prăpăstiei iadului. Ei au meritat această prăpastie de foc și sunt deja condamnați ca să-și petreacă veșnicia acolo. Dumnezeu este teribil de vexat. Mânia Lui e la fel de mare împotriva acestor oameni precum impotriva celor ce actualmente suferă execuția mâniei Sale în iad. În plus, acești oameni nu au făcut nimic ca să îndulcească sau să abată mânia lui Dumnezeu de la ei. Dumnezeu nu e legat de vreo promisiune ca să-i țină departe de flăcările iadului. Diavolul îi așteaptă, iadul stă cu gura cascată larg pentru ei, flăcările se aduna pentru a-i înghiți. Focul închis in propriile lor inimi îi determină să se lupte pentru a scăpa de acest destin oribil. Dar ei nu au nici un interes pentru un mediator, nu există nici o siguranță pentru ei. Pe scurt, ei nu au nici un refugiu, nimic în ce să-și pună încrederea, tot ceea ce-i sustine in fiecare moment e doar voia arbitrară si nelegată de nici un legământ a unui Dumnezeu enervat.

APLICATIE PRACTICĂ

Acest subiect îngrozitor poate fi de folos pentru trezirea persoanelor neconvertite încă din această congregație. Ceea ce a fost descris mai devreme este starea acelora dintre voi care sunteți fără de Hristos. Lumea aceea a suferinței și lacul de foc și pucioasă sunt desfășurate sub picioarele voastre. Există o teribilă prăpastie a flăcărilor aprinse ale mâniei lui Dumnezeu. Există o gură a iadului foarte larg deschisă și tu nu ai pe ce să te sprijinești. Între tine și iadul înfiorător nu este decât aer. Doar puterea și simpla plăcere a lui Dumnezeu te mai susține.
Probabil că nu ești conștient de aceasta. Tu vezi bine că ești ținut departe de iad pentru moment dar nu vezi mâna lui Dumnezeu care te ține, ci te uiți la alte lucruri. Ca să ai grijă de tine însuți, te încrezi în propria-ți constituție fizică care o vezi că este bună. Dar toată lucrurile în care te încrezi tu, pe bună dreptate, sunt nimicuri. Dacă Dumnezeu și-ar retrage mâna, aceste lucruri nu vor fi de nici un folos în a te păzi de cădere, după cum nici aerul nu poate să împiedice căderea unei persoane care se află suspendată în el.

Răutatea te face să fi greu ca plumbul și să tinzi să cazi cu mare greutate în prăpastia iadului. Dacă Dumnezeu te-ar lăsa, tu ai cădea brusc în groapa fără fund a iazului de foc și constituția ta, grija și prudența ta, inventivitatea ta, neprihănirea ta, nu vor avea mai mult succes în a-ți opri căderea decât ar avea o pânză de păianjen cu care ai încerca să oprești căderea unui mare bolovan. Dacă nu ar exista suverana plăcere a lui Dumnezeu, pământul nu te-ar mai suporta nici măcar o clipă deoarece tu ești o povară pentru el. Creația suspină din cauza ta. Creația este roaba corupției tale, nu de bună voie, ci silită. Soarele nu strălucește deasupra ta de bună voie ca să-ți dea lumina pentru ca tu sa slujesti păcatului și diavolului. Pământul nu-și dă rodul său de bună voie ca să-ți satisfacă ție poftele și nici nu se face o scenă pe care tu-ți expui răutatea de bună voie. Aerul nu întreține suflarea vieții tale de bună voie în timp ce tu-ți petreci viața slujind dușmanilor lui Dumnezeu. Creația lui Dumnezeu este bună și a fost creată pentru ca să-l slujească pe Dumnezeu împreună cu omul. Ea nu se supune altor scopuri de bună voie, ci suspină când e abuzată și folosită pentru scopuri așa de contrare naturii și scopului ei. Lumea te-ar vomita dacă nu ar exista mâna suverană a Aceluia care a supus-o. Norii negri ai mâniei lui Dumnezeu se plimbă deasupra capului tău, plini de o furtună teribilă și fulgerătoare. Dacă nu ar exista mâna restrângătoare a lui Dumnezeu, acei nori s-ar descărca imediat asupra ta. Voința suverană a lui Dumnezeu, pentru moment, oprește acest vânt aspru. Altfel, el ar veni furios asupra ta și pierzarea ta ar veni ca o tornadă și tu ai fi ca un pai înaintea acestei mari mânii.
Mânia lui Dumnezeu este ca un râu ținut sub control cu ajutorul unui baraj. Apa se face tot mai multă pe zi ce trece, se ridică tot mai sus, pana cand un debușeu este fixat. Odată cu trecerea timpului, presiunea se face tot mai mare și apa curge tot mai puternic atunci când este lăsată liberă. Este adevărat că judecata împotriva faptelor tale rele nu a fost executată deocamdată. Inundația răzbunării lui Dumnezeu a fost restrânsă. Dar în același timp, vina îți crește în mod continuu, și tu-ți strângi zilnic o comoară de mânie. Apa se înalță în mod constant și presiunea ei devine din ce în ce mai mare și numai buna plăcere a lui Dumnezeu barează râul acestei mânii care nu vrea să fie oprit și se lovește mereu de dig, încercând să meargă înainte. Dacă Dumnezeu și-ar trage mâna înapoi, digul ar ceda brusc și înfocata inundație a ferocițății și mâniei divine s-ar îmbulzi înainte cu o furie de neconceput și ar veni asupra ta cu o putere omnipotentă spre a te distruge. Atunci chiar dacă puterea ta ar fi de zece mii de ori mai mare decât puterea celui mai puternic drac din iad, ar fi tot o nimica toată înaintea mâniei divine.
Arcul mâniei lui Dumnezeu este încordat și săgeata este pregătită. Dreptatea ochește săgeata drept la inima ta și încordează arcul și numai buna plăcere a lui Dumnezeu, un Dumnezeu mânios, nerestrâns de nici o obligație sau promisiune, face în așa fel încât săgeata aceea să nu se îmbete cu sângele tău. Așa se face că toți aceia dintre voi care nu a-ți trecut printr-o mare schimbare a inimii prin marea putere a Duhului lui Dumnezeu în sufletele voastre, toți aceia dintre voi care nu a-ți fost născuți din nou, care nu a-ți fost schimbați în ființe noi și înviați din moarte spirituală la o stare în care totul s-a făcut nou, toți aceia care nu a-ți experimentat lumina și viața, sunteți în mâinile unui Dumnezeu mânios. Poate că ți-ai reformat viața în multe feluri și poate că ai afecțiuni religioase. Poate că păstrezi o formă de evlavie în familie, în dulapul tău sau în biserică. Trebuie să ști că numai buna plăcere a lui Dumnezeu te face să nu fi înghițit chiar în momentul acesta într-o pierzare veșnică. Oricât de sceptic ai fi cu privire la adevărul pe care-l auzi chiar în momentul acesta, până la urmă tot o să fi pe deplin convins că ceea ce se predică azi e adevărat. Aceia care au plecat din lumea aceasta în aceleași circumstanțe ca și tine își dau seama de acest adevăr. Pierzarea a venit năpraznic asupra lor atunci când ei nici nu se așteptau și în timp ce ziceau: “Pace și siguranță”. Acum ei își dau seama că acele lucruri de care depindeau ei pentru a avea pace și siguranță nu erau decât aer subțire și umbre goale.

Dumnezeul care te ține deasupra prăpastiei iadului după cum cineva ar ține un păianjen sau un fel de insectă dezgustătoare deasupra focului e scârbit de tine și e îngrozitor de provocat. Mânia lui îndreptată asupra ta arde ca un foc. În ochii Lui, tu ești vrednic numai și numai ca să fi aruncat în foc. El are ochii prea curați ca să poată privi înspre tine. Tu ești de zece mi de ori mai monstruos în ochii lui Dumnezeu decât cel mai veninos șarpe. Tu l-ai ofensat pe Dumnezeu mai mult decât a putut oricare rebel, oricât de încăpățânat ar fi el, să-și ofenseze regele și totuși numai mâna Lui te face să nu cazi chiar în clipa aceasta în foc. Nimic nu poate justifica faptul că nu ai mers în iad noaptea trecută, că ți-a fost îngăduit să te mai trezești iarăși în lumea aceasta după ce ți-ai închis ochii spre a te odihni. Nu se poate da nici un alt motiv pentru faptul că te-ai trezit cu bine în dimineața aceasta. Numai faptul că mâna lui Dumnezeu te-a susținut poate să fie o explicație plauzibilă. Ce alt motiv ar putea fi pentru faptul că nu ești în iad? Ai stat aici în casa lui Dumnezeu, provocând curații Lui ochi prin păcătoasa ta formă de închinare. Da, nu este nici o altă explicație pentru prezența ta în acest loc. Tu ar trebui să fi în iad.

O păcătosule! Meditează asupra înfricoșătorului pericol în care esți chiar acum. Vorbim despre un mare furnal de mânie, o prăpastie largă și fără fund, plină de un foc al mâniei, deasupra căreia tu ești ținut de mâna acelui Dumnezeu a cărui mânie este provocată atât împotriva ta pe cât este de provocată împotriva acelor mulți blestemați care sunt în iad. Agheți de un fir foarte subțire, cu flăcările mâniei divine licărind în jurul lui, gata în orice moment ca să-l pârlească și să-l ardă. Și tu nu ai nici un interes într-un Mediator. Și tu nu ai nimic de care să te agheți pentru a te mântui, nimic care să te țină în afara flăcărilor iminentei mânii, nimic care să-ți aparțină, nimic din ceea ce ai făcut, nimic din ceea ce ai putea să faci, ca să-l convingă pe Dumnezeu să te mai cruțe încă un moment. Meditează asupra următoarelor:

1. Gândește-te a cui mânie provoci tu. Este mânia unui Dumnezeu infinit. Dacă ar fi fost doar mânia unui om, fie el chiar și cel mai puternic rege, ar fi comparativ puțin. Mânia regilor este de temut, în special a acelor monarhi absoluți care au putere atât asupra posesiunilor, cât și asupra vieților supușilor lor și dispun de ele după buna lor plăcere. “Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, cine îl supără, păcătuieşte împotriva lui însuşi” Proverbe 20:2. Omul care-și înfurie regele este pasibil să sufere cele mai extreme torturi inventate de arta umană, cele mai extreme torturi pe care le pot cauza oamenii. Dar cea mai mare și mai maiestoasă putere omenească, îmbrăcată în cea mai oribilă haină a terorii, este la fel de slabă ca un amărât de vierme de pământ în comparație cu marele și atotputernicul Creator și Rege al cerurilor și al pământului. Ceea ce oamenii pot face este puțin, chiar atunci când ei sunt în cea mai adâncă stare furie și acționează cu cea mai mare ură. Înaintea lui Dumnezeu, toți împărații pământului sunt ca niște lăcuste. Ei sunt nimicuri și chiar mai puțin decât nimicuri. Toată ura și toată iubirea lor este demnă de disprețuit. Pe de altă parte, mânia marelui Rege al regilor este mult mai teribilă ca mânia lor deoarece maiestatea Lui este mai mare. ”Vă spun vouă, prietenii Mei: Să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi” Luca 12:4-5.

2. Ești expus ferocității mâniei Lui. Citim des despre mânia lui Dumnezeu în Scriptură. De exemplu, Isaia 59:18: ”El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor Săi mânia”. Sau Isaia 66:15: ”Căci iată, Domnul vine într-un foc, şi carăle Lui sunt ca un vârtej; Îşi preface mânia într-un jăratic, şi ameninţările în flăcări de foc”. Și în multe alte locuri în Scriptură. Astfel, în Apocalipsa 19:15, citim despre “teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu”. Cuvintele sunt extrem de teribile. Dacă s-ar fi spus doar “mânia lui Dumnezeu”, cuvintele nu ar fi dat de înțeles că mânia aceasta este așa de infinit de înfricoșătoare. Dar scrie “mânia aprinsă a lui Dumnezeu”, “ferocitatea lui Dumnezeu!”, “ferocitatea lui Iehova!”. Oh! Cât de înfricoșătoare poate să fie aceasta! Cine poate să spună sau să-și imagineze conținutul acelor expresii! Dar este de asemenea “vinul mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu”. E ca și cum ar exista o foarte mare manifestare a atotputerniciei lui Dumnezeu în lovitura pe care această feroce mânie divină o va după cum fac și oamenii când își exercită puterea în ferocitatea mâniei lor. Oh! Care vor fi consecințele? Ce se va întâmpla cu bieții viermi care vor suferi așa o mânie! Mâinile cui pot să fie puternice în fața unei astfel de amenințări? Ce inimă poate îndura așa ceva? Oare la ce grad de suferință trebuie ca o astfel de mizerabilă creatură să fi fost ajuns?
Gândește-te la următoarele, tu care ești prezent aici și încă nu ești născut din nou. Gândește-te că Dumnezeu își va executa cu siguranță ferocea mânie, ceea ce implică faptul că mânia va fi dată fără milă. Când Dumnezeu va privi inefabila ta situație, când va privi tortura ta și va vedea cât de disproporționată este comparată cu puterea ta, când va vedea cum sărmanul tău suflet este strivit, cum cade într-o umbră nesfârșite, El nu va avea nici un pic de milă pentru tine, El nu va mai amâna execuția mâniei Sale și nici nu-și va ușura mâna apăsătoare. Atunci nu va fi nici o moderație sau milă. Dumnezeu nu-și va opri furtuna, nu va avea nici un pic de interes pentru binele tău, nu se va îngrijora de faptul că s-ar putea să suferi prea mult. El se va asigura numai ca toată suferința ta să fie potrivită cu cererile dreptății. Nimic nu va mai fi restrâns din cauza faptului că e prea greu pentru tine să suporți. ”De aceea şi Eu voi lucra cu urgie, ochiul Meu va fi fără milă, şi nu Mă voi îndura; chiar dacă vor striga în gura mare la urechile Mele, tot nu-i voi asculta” Ezechiel 8:18. Acum, Dumnezeu e gata să-ți ofere milă. Acesta este un timp al milei și astăzi încă poți să strigi către El cu speranța că vei primi milă. Dar când timpul acesta de milă va deveni trecut, cele mai lamentabile și mai dureroase strigăte ale tale vor fi inutile. Tu vei fi pierdut cu desăvârșire și aruncat departe de Dumnezeu fără nici un gând pentru bunăstarea ta. Dumnezeu nu va avea nici un folos pentru tine decât să te arunce în suferință și vei continua să folosești stăpânului ca un vas al mâniei pentru totdeauna. Un vas ca tine nu va fi bun de altceva decât de a fi umplut cu mânie. Dumnezeu va fi așa de departe de a-ți plânge de milă atunci încât se spune că El nu va face decât să râdă și să-și bată joc de tine (Prov. 1:25,26).
Cât de îngrozitoare sunt aceste cuvinte din Isaia 63:3, care sunt cuvintele lui Dumnezeu însuși: “I-am călcat astfel în mânia Mea şi i-am zdrobit în urgia Mea, aşa că sângele lor a ţâşnit pe veşmintele Mele, şi Mi-am mânjit toate hainele Mele cu el”. Poate că este imposibil să concepi cuvinte care să poarte în ele o însele o mai mare manifestare a acestor trei lucruri: dispreț, ură și o ferocioasă indignare. Dacă vei striga spre Dumnezeu pentru milă, El va fi departe de a te compătimi în dureroasa ta situație sau de a-ți arăta cea mai mică favoare sau îndurare. Din contră, El te va călca sub talpa picioarelor Lui fără nici un pic de milă, îți va strivi sângele și-l va face să zboare și va tâșni pe veșmintele Sale. El nu numai că te va urâ, El te va avea în cel mai mare dispreț al Lui. Nicăieri nu vei putea fugi de El căci locul tău va fi sub talpa picioarelor Sale călcat în picioare la fel ca noroiul străzilor.

Suferința la care vei fi expus este aceea pe care Dumnezeu o pricinuiește cu scopul de a arăta natura mâniei lui Iehova. Dumnezeu și-a pus pe inimă să arate îngerilor și oamenilor atât excelența iubirii Sale cât și teribila Lui mânie. Câteodată, regii pământești au pe inimă să arate tuturor cât de teribilă le este mânia prin pedepsele extreme pe care le aplică celor ce le provoacă mânia. Nebucadnețar, acel puternic și înalt împărat al imperiului Babilonian, a vrut să-și arate mânia atunci când a fost înfuriat de către Șadrac, Meșac și Abed-Nego și a dat ordine ca focul cuptorului să ardă de șapte ori mai tare decât ardea înainte. Fără îndoială că acea pedeapsă a fost ridicată la cel mai înalt grad de ferocitate de care omul era capabil. Marele nostru Dumnezeu este de asemenea gata să-și arate mânia și să-și preamărească groaznica maiestate și puternica putere prin extremele suferințe ale dușmanilor Lui. “Şi ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase ale mâniei făcute pentru pieire” Romani 9:22. Acesta este planul Lui, ceea ce a decis mai dinainte: să arate cât de teribilă este mânia Lui atunci când nu mai este restrânsă de nimic. Ceea ce va face această mânie va fi fioros și vor fi martori. Când marele și mâniosul Dumnezeu se va ridica și își va executa groaznica răzbunare împotriva sărmanului păcătos, și când nenorocitul va suferi din plin infinita greutate și putere a indignării Lui, Dumnezeu va chema tot universul să privească teribila maiestate și puternica putere care se vede în suferința acestui păcătos. “Popoarele vor fi ca nişte cuptoare de var, ca nişte spini tăiaţi care ard în foc. \\\"Voi, cei de departe ascultaţi ce am făcut! Şi voi, cei de aproape vedeţi puterea mea!” Păcătoşii sunt îngroziţi, în Sion un tremur a apucat pe cei nelegiuiţi care zic: \\\"Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor?\\\" \\\"Cine din noi va putea să rămână lângă nişte flăcări veşnice?\\\" Isaia 33:12-14.
Așa se va întâmpla cu tine care ești într-o stare de neconvertit dacă continui în starea ta. Infinita putere și maiestate, infinita și teribila omnipotență a lui Dumnezeu va fi preamărită prin tine prin inexprimabila putere a chinurilor tale. Vei fi torturat în prezența sfinților îngeri și în prezența Mielului. Atunci când vei fi în această stare de suferință, glorioșii cetățeni ai cerului vor privi îngrozitorul spectacol al chinului tău ca să vadă cum este ura și ferocitatea Celui Atotputernic, și după ce au văzut, vor cădea la picioarele Lui și vor adora acea mare putere și maiestate. “În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, zice Domnul. Şi când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea, căci viermele lor nu va muri, şi focul lor nu se va stinge; şi vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.” Isaia 66:23-24.

4. Avem de a face cu o mânie veșnică. Ar fi îngrozitor să suferi ferocitatea și mânia Dumnezeului Atotputernic pentru o singură clipă, dar va trebui să suferi această mânie pentru toată veșnicia. Nu va fi nici un sfârșit al acestei suferințe oribil de rafinată. Când vei privi înainte vei vedea doar o lungă veșnicie, o durată fară capăt în fașa ta care-ți va înghiți gândurile și-ți va uimi sufletul. Vei fi într-o desăvârșită disperare știind că niciodată nu vei avea parte de mântuire, sfârșit al existenței, ușurare sau vreo odihnă de orice fel. Vei ști cu siguranță că vei avea de luptat secole lungi, milioane și milioane de ani, cu această atotputernică, nemiloasă răzbunare și când ai isprăvit acele secole, când atâtea ere au trecut în felul acesta, vei ști că de fapt nu a fost decât o clipă din ceea ce urmează. Astfel, pedeapsa va fi într-adevăr veșnică. Oh! Cine poate să-și imagineze starea unui suflet în astfel de circumstanțe! Tot ceea ce am putea noi să spunem despre aceasta nu ar fi decât o foarte slabă, stearsă reprezentație a acestei stări de mizerie intensă. Este de neconceput și inexprimabilă deoarece “cine cunoaște puterea mâniei lui Dumnezeu?”

Cât de îngrozitoare poate fi starea acelora care în fiecare oră, în fiecare zi, sunt în pericol de a cădea sub această mare mânie și veșnică suferință! Dar aceasta este situația fiecărui suflet din această congregație care nu a fost născut din nou, oricât de moral sau strict, serios sau religios, ar fi el. Oh! Dacă ai lua seama indiferent dacă ești tânăr sau bătrân! Am motive să cred că există mulți în această congregație care acum ascultă acest discurs și care vor fi victime ale acestui chin pentru toată veșnicia. Noi nu știm cine sunt sau pe ce scaune sunt așezați sau ce fel de gânduri îi încearcă în momentul acesta. Poate că acum sunt liniștiți, ascultând aceste cuvinte fără să se neliniștească prea tare. Poate că în acest moment, ei se lingușesc și se înșeală singuri cu gândul că ei nu vor merge acolo, promitându-și singuri că vor scăpa. Dacă am ști că există un om, un singur om în toată congregația, care va fi obiectul unei asemenea suferințe, ce îngrozitor ar fi să ne gândim numai la soarta lui! Dacă am ști cine este, cât de îngrozitor ar fi să vedem un astfel de om! Cum nu și-ar ridica vocea tot restul congregației pentru a înălța un strigăt amar pentru el! Dar vai! În loc de un singur suflet, oare câți nu-și vor aminti acest discurs în iad? Ar fi de mirare dacă unii care sunt acum prezenți nu s-ar regăsi în iad într-un timp destul de scurt, chiar înainte de sfârșitul acestui an. Și nu ar fi de mirare dacă unii care acum sunt așezați liniștiți pe scaunele acestui locaș de închinare, sănătoși, liniștiți și siguri pe ei înșiși s-ar trezi chiar înainte de ziua de mâine în acel loc. Aceia dintre voi care continuați într-o stare spirituală firească gândindu-vă că mai aveți timp, ve-ți fi acolo în scurt timp! Pierzarea voastră nu dormitează. Va veni iute și, foarte probabil, va veni brusc asupra multora dintre voi. Aveți motive serioase să vă mirați cum de nu a-ți ajuns încă în iad. Fără îndoială că unii din cei pe care i-ați cunoscut, care nu au meritat iadul mai mult ca voi, sunt acolo în momentul de față chiar dacă ar fi putut să fie și acum în viață la fel ca și voi. Situația lor este lipsită de orice speranță, ei strigă în cea mai extremă suferință și cea mai perfectă disperare fără ca cineva să-i poată ajuta. Dar iată-te pe tine că ești pe pământul celor vi și în casa lui Dumnezeu și ai o oportunitate să obții mântuirea. Ce nu ar face acele sărmane suflete fără nădejde pentru a mai avea oportunitatea unei zile ca aceasta de care te bucuri tu acum!

Chiar acum, tu ai o oportunitate extraordinară, o zi în care Hristos a lăsat ușa milei larg deschisă și cheamă strigând cu o voce puternică pe bieții păcătoși la El. Ai parte de o zi în care mulți se îngrămădesc înspre El, dând năvală ca să pună mâna pe Împărăția lui Dumnezeu. Mulți vin zilnic dinspre est, vest, nord și sud. Mulți care nu demult erau în aceeași stare păcătoasă în care te găsești și tu azi, iar acum, sunt fericiți cu inimile pline de dragoste pentru Acela care i-a iubit și i-a spălat de păcatele lor în propriul Său sânge, bucurându-se în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Cât de oribil este să fi lăsat deoparte într-o astfel de zi! Să vezi atâția oameni sărbătorind în timp ce tu ești țintuit și pieri! Să vezi atâția oameni bucurându-se, cântând de bucurie chiar, în timp ce tu plângi din cauza durerii din inima ta și urli ca un lup! Cum poți să te odihnești o singură clipă într-o astfel de stare? Oare nu e sufletul tău la fel de prețios ca acele suflete din Suffield unde ei se îngrămădesc în fiecare zi să vină la Hristos?

Oare nu sunt aici mulți care au trăit mult în lumea aceasta și totuși încă nu sunt născuți din nou? Ei sunt străini de legămintele lui Israel și de când s-au născut, nu au făcut decât să-și adune mânie pentru ziua mâniei. Oh, domnilor, situația dumneavoastră, în mod special, este extrem de periculoasă. Vina și împietrirea inimii voastre este extrem de mare. Oare nu vedeți cum în general, persoanele de vârsta voastră au plecat din lumea aceasta de cealaltă parte a râului vieții în remarcabila și minunata distribuire de milă Dumnezeiască? Trebuie să meditați asupra voastră înșivă și să vă treziți bine din somn. Voi nu puteți să suportați ferocitatea și mânia Dumnezeului infinit. Și voi, tineri bărbați și tinere femei, veți neglija voi oare acest prețios anotimp de care vă bucurați acum când atâția alții de vârsta voastră renunță la toate deșertăciunile tinerești și-l urmează pe Hristos? Voi în mod special aveți o oportunitate extraordinară, dar dacă o neglijați, voi veți fi în curând ca acele persoane care-și petrec prețioasele zile ale tinereții în păcate și ajung să fie îngrozitor de orbi și de împietriți. Și voi, copii care sunteți neconvertiți, oare nu știți că vă îndreptați înspre iad ca să suportați îngrozitoarea mânie a acelui Dumnezeu care este supărat pe voi în fiecare zi și în fiecare noapte? O să vă mulțumiți voi știind că sunteți copii ai diavolului când așa de mulți copii sunt acum convertiți și au devenit sfinții și fericiții copii ai Regelui regilor?

Fie ca cel ce este încă despărțit de Hristos, spânzurat deasupra prăpastiei iadului, fie el bătrân, bătrână, om de vârstă medie sau tânăr bărbat sau tânăr copil, să audă acum puternica voce a cuvântului și providenței lui Dumnezeu. Acest an de îndurare al Domnului, o zi cu mari favoruri pentru unii, va fi fără îndoială o zi de răzbunare pentru alții. Inimile oamenilor se împietresc și vina lor crește într-o zi ca aceasta dacă-și neglijează sufletul. Niciodată nu a existat atâta pericol ca aceste persoane să fie lăsați în voia inimii lor împietrite și orbiri minții lor. Dumnezeu pare acum că-și strânge cu repeziciune aleșii din toate părțile pământului și probabil că ceea mai mare parte a oamenilor care vor fi salvați, vor fi aduși acum, în puțină vreme, și aceasta se va întâmpla așa cum s-a întâmplat și în timpul acelei mari revărsări a Duhul în zilele apostolilor. Cei aleși vor obține mântuirea, iar ceilalți vor fi orbiți. Dacă și tu ești dintre acești oameni care vor fi orbiți, tu vei blestema o veșnicie întreagă această zi, vei blestema ziua în care te-ai născut ca să vezi așa o revărsare a Duhului lui Dumnezeu, și-ți vei fi dorit să fi murit și să fi mers în iad înainte de a fi văzut trezirea aceasta. Acum fără îndoială că trăim zilele lui Ioan Botezătorul. Securea este înfiptă într-un mod extraordinar la rădăcina pomilor. Orice pom care nu aduce roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc.

Așadar, toți cei ce sunt fără Hristos să se trezească acum și să fugă de mânia viitoare. Mânia Atotputernicului Dumnezeu planează fără îndoială asupra unei mari părți a acestei congregații. Fugiți afară din Sodoma: “Grăbiți-vă și scăpați-vă viețile, nu priviți înapoia voastră, scăpați la munți căci altfel veți fi consumați de focul sfintei mânii.”

vineri, 28 septembrie 2018

Ce mesaj transmit.....

Deseori se poate vedea cu usurinţă cum privind la televizor sau pe internet sau chiar pe stradă barbaţi respectabili, serioşi, familişti convinşi întorc capul cu admiraţie după femei "frumoase" . Mulţi nu întorc doar capul ci şi gândirea lor se focalizează pe ceea ce văd ochii şi încep să facă diferite scenarii.

La asemenea atitudini sotiile se framanta cu diferite intrebari in inimile lor cum ar fi:
 Ce are ea si nu am eu?
 Nu mai sunt frumoasa?
 Nu mai sunt atragatoare pentru el?
 Ma mai iubeste?
De ce il atrage?
Si multe alte intrebari la care vrea sa afle raspunsul.

Cu toate ca multe familii crestine nu vor sa conceapa si sa recunoasca o astfel de stare ea ii afecteaza si pe crestini in mare masura.

Scriptura ne invata sa fim sinceri si sa ne recunoastem pacatele si greselile. Va invit acum sa lasam orgoliul si mandria deoparte si sa acceptam ca avem nevoie de protectia lui Dumnezeu si in acest capitol.
Multe din problemele care duc la conflicte in familie isi au originea in probleme “marunte” pe care le trecem cu vederea sau pe care le ignoram in speranta ca se vor rezolva de la sine.

Asadar de ce sunt barbatii atrasi de aceste femei?

Nu sunt atragatoare sotiile lor, nu sunt frumoase?
O ba da, sunt, fiecare s-a casatorit cu cea pe care a considerat-o frumoasa, atragatoare, speciala.
 Daca ii intrebi pe fiecare in parte va recunoaste asta….
Si totusi?

Este bine stiut faptul ca Dumnezeu a creat pe barbat un cuceritor, si multe femei ignora asta.

Realitatea de aici descrisă nu are scopul de a acuza pe cineva ci doar de a analiza situatia. 
 Ce se intampla de fapt?

Dupa ce trece romanta perioadei de dupa casatorie, dupa ce trec anii, dupa ce apar copiii lucrurile in familie se schimba mult.

Sotia si sotul in egala masura tind sa intre intr-o stare de rutina, o stare de obisnuinta care se strecoara neobservat si aparent motivat in relatia dintre cei doi iubiti.
Totul devine “normal” un normal care dauneaza.
 Chiar daca cei doi isi mai gasesc timp liber il vor consuma inadecvat, nesesizand ca orice timp disponibil le poate reimprospata si tonifia relatia daca este petrecut bine.

Astfel “cuceritorul” ajunge sa lase “armele” jos, iar “prada” acea femeie care il “ispitea” care il atragea pana atunci devine inaccesibila pentru ca timpul pe care cei doi il au unul pentru celalalt este aproape nul sau daca este se foloseste gresit.

Sa stii sa faci curte unei femei si dupa ce te-ai casatorit cu ea este o binecuvantare, o vei face sa se simta dorita, atragatoare, frumoasa, ispititoare si asta o stimuleaza in sens pozitiv.
In aceeasi masura sa stii ca femeie sa iti motivezi barbatul, sa il atragi, sa il ispitesti si mai ales sa ii cedezi il vei face sa aiba incerdere in sine, se va simti cuceritor, invingator si prina asta simte ca isi implineste menirea.

De ce ii atrag totusi pe barbati “top-modelele”?

In urma acestor argument nu este greu de ghicit. John Gray vede foarte bine aceasta problema in una din cartile sale intitulata “Barbatii vin de pe Marte iar femeile de pe Venus”. Unii vor crede ca pe barbati ii atrag sanii, altii ca funtul sau picioarele, altii vor crede ca culoarea parului este factorul atractiei insa studiile ne arata ca nu asta este cauza.

Un studiu realizar in anul 2001 de catre o prestigioasa universitate Americana arata ceva uimitor, dintre 3 000 de barbati chestionati la intrebarea

“ce va atrage cel mai mult la o femeie?”
au raspuns ca
1. Privirea,
2. Atitudinea,
3. Expresia fetei.
 Nu este uimitor?
 Asa-I ca erati convinsi ca factorul de atractie este altul?

In consecinta, este vorba despre mesajul transmis de acele femei prin privire lor, prin atitudinea lor un mesaj de acceptare un mesaj care spune

“Sunt aici pentru tine”
“Sunt pregatita pentru tine”
 “Sunt a ta”
 “Ma poti cuceri, ma poti avea!”
Iata ce mesaj transmit aceste femei.
 Si barbatilor le plac astfel de mesaje, ii incanta, le starnesc dorinta launtrica de a cuceri, de a birui.
 Iata ca nu sunt legitime intrebarile
“Mai sunt frumoasa?”,
 “mai sunt atragatoare?”
etc.
Intrebarea la care trebuie cautat raspuns este
“Ce mesaj transmit eu sotului meu?
 Prin atitudinea mea, prin expresia fetei, prin imbracamintea mea.

Cred ca este momentul ca fiecare sot sa reinvete arta de a face curte, de a cuceri iar sotiile sa invete iar sa fie atragatoare, ispititoare sa invete sa transmita mesaje corecte sotului pe care il iubeste si cu siguranta acesta va reactiona cu mare placere. Mesajele trensmise de sotie sunt mult mai puternice decat cele transmise de alte femei.

miercuri, 1 august 2018

-tu pe ce cale mergi?... cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu se vor putea rătăci.Isaia 35.8


Calea sfinţeniei este atât de dreaptă şi luminoasă, încât nici cele mai simple, şi nepricepute suflete nu se pot înşela, dacă o urmează fără întrerupere. Înţelepţii lumii au multe rătăciri, ei fac chiar greşeli deosebit de mari şi sfârşesc prin a nu-şi atinge ţinta. Prudenţa acestei lumi are vederea scurtă, şi ea conduce la locuri întunecoase pe aceia care o aleg. Sufletele sincere nu cunosc altceva mai bun, decât să facă ce le arată Dumnezeu şi aceasta îi ţine mereu pe drumul împărătesc, pe care merg sub ocrotirea lui Dumnezeu.Suflete, nu cauţi tu niciodată să ieşi dintr-o încurcătură prin înşelăciune sau altceva asemănător? Ţine dreaptă calea sfântă a adevărului şi a integrităţii, şi vei fi urmat cel mai bun drum. Viaţa ta să fie fără întorsături sau cotituri. Fii drept şi fără teamă. Urmează-L pe Domnul Isus, fără să te gândeşti la urmări. Cine se foloseşte de minciună pentru a scăpa dintr-o mare nenorocire, ar putea să cadă într-un rău mai mare. Calea lui Dumnezeu e cea mai bună dintre toate. Mergeţi pe ea, chiar când oamenii v-ar crede nebuni; astfel veţi fi cu adevărat înţelepţi.

sâmbătă, 9 iunie 2018

tu ţi-ai binecuvântat azi casa ta?

Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale. Psalmul 128.5 Această făgăduinţă este pentru acela care se teme de Dumnezeu şi merge cu seriozitate pe drumul sfinţeniei. El va avea binecuvântarea casei sale; soţia sa şi copiii vor fi pentru el un izvor de mare fericire lăuntrică. Dar, ca mădular al Bisericii, el doreşte să-i vadă propăşind în credinţă, căci el are tot atâta râvnă pentru slujba Domnului ca şi pentru sine. Când Dumnezeu întăreşte casa noastră, este drept ca şi noi să dorim să vedem casa Sa clădindu-se. Bunurile noastre nu sunt bune decât pe măsura în care slujesc la creşterea binelui Bisericii. Da, veţi fi binecuvântaţi când vă veţi ridica în adunarea Domnului; veţi fi călăuziţi, însufleţiţi, îmbogăţiţi, când vă veţi înălţa laudele şi rugăciunile, şi când veţi mărturisi jertfa cea mare. Atunci „Dumnezeu te va binecuvânta din Sion". Nu vei fi singurul care vei beneficia de toate acestea; însăşi Biserica va folosi, credincioşii se vor înmulţi şi lucrarea lor sfântă va fi încununată cu izbândă. Mulţi prea iubitori ai Domnului văd această făgăduinţă împlinindu-se pentru ei în tot timpul vieţii. Dar uneori chiar ei distrug atâtea cauze măreţe! Să fim dintre aceia care fac bine Ierusalimului în toate zilele. Prin mila Ta, Doamne, fă-ne în stare. Amin

vineri, 8 iunie 2018

Dumnezeu strange fiecare lacrima.

Daca mi-as inchide ochii sa dorm , Tu veghezi asupra mea.
Daca m-as ascunde inauntrul meu, nu pot fi singur, Tu esti in mine! 
Daca as vrea sa fug departe, Tu fugi impreuna cu mine, ca sa imi poti purta de grija, sa ma protejezi.
Vesnic credincios! 
Daca as vrea sa incetez pentru a mai lupta, Tu lupti pentru amandoi.
"Daca Dumnezeu este pentru noi, cine va fi impotriva noastra?" (Rom.8:31)
Stiu , urechea Ta, Doamne nu o astupi sa nu ma auzi, iar ochii Tai nu se ascund de dorintele mele, ci toate nevoile mele sunt inaintea Ta, imi cunosti sufletul si sti din ce sunt facut, imi cunosti inima!
"Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul."(Psalmul 94:19)
Dumnezeu strange fiecare lacrima.
 Pentru El conteaza fiecare suspin si nicio dorinta nu este ascunsa de fata Lui.
Pentru El conteaza randunica si crinul de pe camp, cum nu s-ar gandi la tine?Esti o faptura atat de minunata, opera de arta a lui Dumenzeu!
Lui ii pasa , si El este in stare sa faca lucrurile bune!
A Lui sa fie toata gloria, onoarea si cinstea, Dumnezeului care este in stare!

vineri, 25 mai 2018

În fiecare dimineata

 În fiecare dimineata
când râde cerul luminos
 în fiecare zi din viață
sunt fericit că sunt al lui Cristos
 In fiecare zi senină,
 când mii de flori aduc prinos
 mi-e inima de cântec plină
și-s fericit că sunt al lui Cristos
 În fiecare clipă sfântă
 plutind ca vântul mângâios
 întregu-mi dor spre zori se-avântă
 și-s fericit ca sunt al lui  Cristos
  Căci dacă anii vieții zboară
 și cer senin de-a-pururi nu-i
 dar Domnul meu e ca o primăvară
 când fericit  voi fi mereu al Lui.

marți, 2 ianuarie 2018

Un viitor și o nădejde

”Cine a făcut prorocii ca Mine -să spună şi să-Mi dovedească! … Să vestească viitorul şi ce are să se întâmple! (Isaia 44:6-7). Iar Fiul lui Dumnezeu chiar în joia mare avea să certifice lucrarea pentru viitor asigurând pe urmașii Lui că: ”Duhul adevărului … vă va descoperi lucrurile viitoare.”(Ioan 16:13). Întrebarea care se naște este: de cine te lași călăuzit, de oameni sau de Dumnezeu?. El ne garantează ”un viitor și o nădejde.” Iată cum o face:
1. Declară. Așa începe mesajul Creatorului: ”Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul …” (Ier.29:11). Expresia ”zice Domnul”reprezintă esența proclamației. Traduceri engleze pun în locul cuvântului ”zice,” cuvântul ”declară,” iar expresia devine: ”declară Domnul.” Fantastic. Cel ce n-a mințit și n-a înșelat niciodată, Cel care se numește pe Sine ”Calea, Adevărul și Viața” face o declarație publică privind existența noastră și ne garantează că manifestă față de noi ”gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” (Ier. 29:11). Pot să dorm liniștit și să spun ca acel copilaș care s-a rugat și a zis: ”Doamne eu mă duc la culcare. De ce să stăm amândoi treji?” Dacă Domnul declară înseamnă că El se și ține de cuvânt. Crezi tu asta cu adevărat? Dacă DA, atunci de ce te mai îngrijorezi? A venit vremea să fi liber!
2. Dovedește. Versetul de la început reprezintă referința biblică cu privire la viitorul nostru. Asta-i partea de teorie. Dar există oare vreun argument care să permită că ceea ce declară Domnul se poate dovedi? Mesajul din Ieremia 29 este scris pentru cei aflați în robia babiloniană în cel mai mare necaz. Urmăriți doar o secvenţă ca să înțelegeți: ”Pe malurile râurilor Babilonului, şedeam jos şi plângeam, când ne aduceam aminte de Sion. În sălciile din ţinutul acela ne atârnaserăm harfele. Căci acolo, biruitorii noştri ne cereau cântări, şi asupritorii noştri ne cereau bucurie, zicând: “Cântaţi-ne câteva din cântările Sionului!” – . Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin?” (Ps.137:1-3). Dar promisiunea Domnului cu privire la un viitor și o nădejde rămâne în picioare și la împlinirea ei se întâmplă lucruri nemaipomenite: ”Când a adus Domnul înapoi pe prinşii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie, şi limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: “Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!” (Ps.126:1-2). Poți conta pe Cuvântul Stăpânului! Poți să faci din viața ta cel mai extraordinar experiment al împlinirii promisiunilor Lui. Cel care scrie aceste rânduri poate depune mărturie despre felul în care Dumnezeu își ține cuvântul 24/7 cu privire la toate nevoile și la viitorul nostru. Te provoc și pe tine să încerci. N-o să-ți pară rău.
3. Descoperă ”ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.” (2Petru 3:13). Ne aflăm în fața celui mai măreț nivel de revelație a gloriei dumnezeiești. Îngăduie-mi să-ți prezint mai multe traduceri ale versetului 11 din Ieremia 29: 
-Planuri pentru pace nu pentru dezastru, să vă dau un viitor plin cu speranță.
- Planuri să vă dau speranță și un viitor.
-Gânduri să vă dau un final așteptat. Așa ceva promite Domnul pe înțelesul tuturor. Iar răscumpărații Lui așteaptă la modul cel mai sigur să se împlinească aceste cuvinte atât cu privire la viața aceasta, cât și cu privire la viața veșnică. El promite și se ține de cuvânt, iar pe noi ne asigură că va fi așa cum a spus dacă rămânem statornici și credincioși până la sfârșit. Iată de ce te invit în modul cel mai serios să-ți faci socotelile. Ai fost creat să fi cap și nu coadă; să trăiești victorios, nu învins. Se poate! Adu-ți aminte ce declară Domnul și apoi demonstrează felul în care se împlinesc promisiunile lui. Apoi te asigură că va duce la bun sfârșit tot ce a promis. Nici nu-ți trebuie mai mult. Ca să accesezi toată bogăția Stăpânului este nevoie de un singur lucru: pocăință. Adică să accepți iertarea pe care El ți-o oferă și prin credință să-L urmezi pe El ca Mântuitor și Domn trăind în fiecare zi la nivel de excelență.
RUGĂCIUNE

”Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta, şi toată viaţa noastră ne vom bucura şi ne vom înveseli.”  (Ps.90:14)

joi, 21 decembrie 2017

7 principii ale unei închinări autentice

În lume cele mai multe controverse sunt cu privire la inchinare. Închinarea este greu de definit, este mai uşor de demonstrat
Istorisirea din Luca 7:36-50 ne arată cea mai mare închinare din Noul Testament, demonstrată de o femeie, nepoftită şi cu un trecut murdar… De altfel, cele mai multe subiecte cu privire la închinare din Biblie au în prim plan femeile sau cei renegaţi de societate: Maria, sora lui Moise, după trecerea poporului evreu prin Marea Roşie, ne demonstrează o închinare spontană, autentică prin muzică şi joc. Leprosul care a fost vindecat de lepră ne vorbeşte de atitudinea pe care ar trebui să o avem în închinare, Femeia Samariteancă, ne arată cadrul închinării: Duh şi adevăr (Ioan 4 :1-26). Femeia vine la o întâlnire la care nu fusese invitată, intră la un fariseu în casă şi se duce direct la oaspetele de onoare
ÎNCHINAREA AUTENTICĂ ÎL ARE ÎN CENTRU PE ISUS
Femeia ştie că Isus se afla în casa fariseului. Ea era conştientă că acolo se afla Isus. Ce ştia ea despre Isus? De ce a venit nepoftită în casa fariseului? Pentru că dorea să îl întâlnească pe Isus! Mulţi din cei din casa lui Simon erau împreună cu Isus, dar nu îl căutau pe Isus.
APLICAŢIE: câţi dintre noi mergem la biserica de casă sau duminica la închinare doar pentru a-L întâlni pe Isus? De ce eşti azi la biserică? Pentru cine? Să te vadă liderul, prezbiterii, să te întâlneşti cu x sau cu y? ....Caută-L pe Isus, caută locul unde El este prezent: “Unde doi sau trei se adună în Numele Meu, sunt şi Eu prezent în mijlocul lor.”
Acolo unde este PREZENT DUMNEZEU, acolo este prezentă şi PUTEREA SA – SE FAC LUCRĂRILE SALE
2. ÎNCHINAREA AUTENTICĂ TREBUIE PREGĂTITĂ
v.37b....”a adus un vas de alabastru cu mir mirositor”
Calitatea închinării de duminică depinde de calitatea timpului cu Dumnezeu din săptămâna precedentă!!! Închinarea noastră nu este mai presus de suma inimilor noastre! Nivelul închinării nu va fi mai presus de nivelul de închinare a liderului care o conduce…
APLICAŢIE: ce ar trebui să faci ca să îţi pregăteşti inima? Timp cu Dumnezeu zilnic; rugăciune specială pentru predicator, lideri închinare, uşieri, cei de la copii, foaie duminicală... O altă întrebare importantă: la ce ar trebui să renunţi ca să poţi pregăti închinarea?
3. ÎNCHINAREA AUTENTICĂ ESTE SMERITĂ
v.38....”stătea înapoi lângă picioarele lui Isus”
Când îl cunoşti pe Isus şi ştii cine este El, devii smerit. Prezenţa lui Dumnezeu te face să te vezi mic.
Asta diferenţiază liderii de închinare de cântăreţi. Atitudinea, smerenia, inima celui care conduce.
APLICAŢIE: Reverenţa în închinare, teama de Domnul...
4. EMOŢIILE FAC PARTE DIN ÎNCHINAREA AUTENTICĂ
v.38b....”şi plângea...”
Mulţi vin la închinare cu feţele împietrite. Cântăm “Bucuria mea eşti Isus” dar faţa exprimă o tristeţe de moarte;
ILUSTRAŢIE: imaginaţi-vă că cereţi în căsătorie persoana iubită: Cum o faceţi? Ce cuvinte folosiţi? Care vă sunt sentimentele? Ce ar spune iubita ta dacă i-ai zice cu o voce obosită: “Te iubesc, draga mea...” şi te-ai uita pe geam....???
APLICAŢIE: când ai plans ultima dată când ai ascultat o predică? Sau când ai cântat o cântare? Când te-ai bucurat de laudă atât de mult încat ai bătut ritmul din palme? Cum stai cu ridicarea mâinilor în închinare? Te uiţi în stânga şi în dreapta...îţi este ruşine de cei de lângă tine... sau îi imiţi???
5.ÎNCHINAREA AUTENTICĂ ÎNCEPE CU ABANDONAREA SINELUI

v.38c....”apoi a început să stropească picioarele cu lacrimile ei şi să le şteargă cu părul capului ei...”
Închinarea înseamnă mai mult decât muzică, decât emoţiile, sau o anumită mimică. Ea are ca temelie abandonarea noastră în Cristos.
6. ÎNCHINAREA AUTENTICĂ ESTE PERSONALĂ
v.38c....” le săruta mult ...”
M-am gândit la acest lucru. Isus a venit în casa fariseului şi acesta nu şi-a îndeplinit rolul de gazdă. În vremea aceea musafirul era cea mai importantă persoană din casă. Ritualul era ca să i se spele picoarele în formă de respect din partea tatălui şi să aibă locul cel mai însemnat la masă.
Ce face femeia? Se închină lui Isus în mod personal.
7. ÎNCHINAREA AUTENTICĂ COSTĂ
v.38c....” şi le ungea cu mir...”
Închinarea este înţeleaptă, trebuie pregătită, este smerită, personală, include în componenţa ei şi latura emoţională, abandonarea sinelui...dar şi costa...
APLICAŢIE: Ce Îi aduci Domnului? Care este preţul pe care îl plăteşti pentru închinare?
Participarea, cititul lecţiilor, împărtăşirea, deschiderea casei pentru BC, relaţiile cu necreştinii....FAC PARTE DIN COSTUL ÎNCHINĂRII.
Isus nu ne-a mântuit ca să ne scape de iar, ci ca să ne facă închinători în Duh şi în Adevăr, şi apoi să facem lucrările Sale.
CONCLUZII:
Biblia începe în Geneza cu închinare şi se sfârşeşte în Apocalipsa, într-o închinare veşnică.
Închinarea este mai mult decât muzică sau liturghia de duminică. Ea are mai mult de-a face cu atitudinea inimii şi cu caracterul nostru decât cu forma. Închinarea este o atitudine, nu o aptitudine.
Închinarea începe cu abandonarea sinelui. Este smerită, personală şi Îl are în centru pe Hristos.
Închinarea costă timp, renunţare – ea cere pregătirea inimii prin Cuvânt şi rugăciune.
APLICAŢII:
Pune-L în centrul vieţii, deciziilor, acţiunilor tale pe Hristos. Citeşte Psalmi, lauda-L pe Dumnezeu şi la bine şi la rău, dedică tot ce ai Domnului.... aceasta înseamnă închinare.
Închinarea autentică – găseşte-ţi darul şi închină-te Domnului prin el.

joi, 14 decembrie 2017

Fii un om al rugăciunii!


Trăieşte o viaţă sfântă. 

Un slujitor sfânt este o armă puternică în mâna lui Dumnezeu. 
Un cuvânt rostit atunci când conştiinţa ta este curată şi inima ta este plină de Duhul lui Dumnezeu este mai de preţ decât zece mii de cuvinte rostitii mereu mulţumitor pentru această favoare. 
Aceasta este cea mai mare onoare din lumea aceasta.
 Dacă aş avea o mie de vieţi, le-aş petrece de bunăvoie în această slujbă;
 şi dacă aş avea o mie de fii, i-aş dedica cu bucurie pentru aceasta.
Este adevărat că această slujbă este arhiplină de responsabilitate:
 veşnicia a mii de oameni depinde de credincioşia ta;
 dar ah, harul este atât de deplin şi răsplata aşa de glorioasă!
 Dacă lucrătorii creştini ar vedea cât de preţios este Hristos, ei nu s-ar putea stăpâni să nu bată din palme de bucurie şi să exclame:
-Sunt un slujitor al lui Hristos!
 În ceea ce mă priveşte, mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru puţinii ani de slujire; 
pot să spun cu adevărat că nu-mi doresc nici o altă cinste pe pământ decât să mi se îngăduie să propovăduiesc Evanghelia veşnică.
Caută ungerea Duhului Sfânt. 
Oh, frate, roagă-L fierbinte pe Dumnezeu să te umple cu Duhul, ca să poţi sta cu El la sfat şi ca să-i poţi face pe oameni să audă cuvintele Sale şi să se întoarcă de la răutatea faptelor lor. 
Ştii că o sabie înfierbântată, chiar dacă este neascuţită, poate pătrunde acolo unde nici o altă unealtă mai ascuţită nu o poate face, dacă este rece. 
Roagă-te să fii umplut cu focul Duhului, ca să poţi străpunge inimile împietrite ale păcătoşilor nemântuiţi.
Nu te odihni dacă nu ai roade în slujirea ta. 
Lasă-ţi casa, plăcerile, patul, odihna, totul şi du-te şi hrăneşte sufletele pierdute. Domnul slavei a părăsit cerul pentru aceasta; 
e destul ca ucenicul să fie ca Stăpânul său. 
 Domnul să-ţi dea această compasiune cerească pentru aceşti oameni. 
Adesea, vei vedea cum se va face o mişcare printre oasele uscate 
– o apropiere a oaselor unele de altele 
va creşte carnea şi pielea pe deasupra, dar nu vor avea suflare în ele. 
Oh, frate, strigă după suflarea cerului! 
Adu-ţi aminte că un păcătos moral va ajunge în acelaşi iad în care va fi şi cel mai nenorocit păcătos.
Fii un om al rugăciunii.
Dacă nu te rogi, probabil că Dumnezeu te va retrage din slujirea ta, aşa cum mi-a făcut şi mie, ca să te înveţe să te rogi.
 Ia-ţi textele de la Dumnezeu; 
ia-ţi gândurile, cuvintele de la Dumnezeu. 
Poartă numele celor din turma ta mică pe pieptul tău, ca marele preot.
 Luptă-te pentru cei nemântuiţi.

vineri, 1 decembrie 2017

De teama Ta

Oriunde plec Tu esti mereu cu mine
Unde-as fugi sa nu pot fi ajuns
Sunt singur e noapte vin sa ma ruine
Nelegiuri cu cate te-am strapuns.
De fata Ta nimic nu ma ascunde
Oriunde cer azil sunt prigonit
Oceanul nu are indestule unde
Sa-mi dea odihna nemarturisit.
Nici lacrimile nu ma mai incearca
De teama Ta si ele-au amutit
Pounca-ai pus in toate sa ma-ntoarca
Sa ma predea unde te-am pangarit.
Stiu ca o faci din mila Ta cea mare
Ce nu iti da odihna sa ma uiti
Sa-mi treaca zilele fara lucrare
Cu fata Ta de-acuma ma confrunti.