sâmbătă, 19 decembrie 2009

COLIND - INTR-UN GRAJD

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.