duminică, 22 ianuarie 2012

N-a fost niciodatã atât de târziu!

Doi bãieţi au demontat orologiul familiei pentru a-i descoperi secretele. 
Dupã ce au examinat fiecare piesã componentã, l-au asamblat la loc. În timpul nopţii, tatãl lor a fost trezit de zgomotul orologiului care a bãtut de... 97 de ori fãrã sã se opreascã.
 „Marie”,strigã bãrbatul iritat cãtre soţia lui, „trezeşte-te! N-a fost niciodatã atât de târziu!”
Aceste cuvinte sunt la ordinea zilei în aceste vremuri tulburi. 
Civilizaţia noastrã poate fi distrusã oricând! 
Putem muri mâine! şi chiar dacã aceste evenimente nu se vor întâmpla,noi suntem astãzi cu un an mai aproape de sfârşitul vieţii noastre pe Pãmânt! 
Timpul fuge, ocazii de a face bine se pierd pentru totdeauna, unele familii îşi vor pierde chiar proprii copii dacã nu se trezesc! 
Cu adevãrat nu a fost niciodatã atât de târziu! Nu mai întârziaţi: momentul pentru a deveni creştin este acum! 
 câtă vreme se zice: "astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile
  Eu v-am spus astăzi; dar voi n-ascultaţi glasul Domnului, Dumnezeului vostru, nici tot ce m-a însărcinat El să vă spun.