marți, 29 mai 2012

Cuvântul profetic descoperă nu numai tainele trecutului


Ai avut un cuvânt profetic de bine pentru viața ta, ca apoi el să ia o cotitură neașteptată spre ceea ce noi oamenii uneori numim rău?
Nu ești primul și nici singurul!
Continuă să crezi și să asculți,pentru că împlinirea acelui cuvânt, ca și în cazul lui Iosif, este condiționată de ascultare.
Când ceva neplăcut se întâmplă, omul este tentat să spună că acel cuvânt nu a fost de la Domnul, mai
ales dacă uneori prezintă o situație imposibilă, dar Dumnezeu vrea ca de la acel cuvânt revelat nouă să trecem uneori pe un drum de testare ca să prețuim și să nu risipm ceea ce Domnul ne va da atunci când ajungem să vedem manifestarea și împlinirea cuvântului profetic primit.
 Acest drum ne va duce uneori pe unde nu ne așteptăm, printr-o perioadă de confruntare și trasformare și numai după aceea să vedem împlinirea acelui cuvânt profetic.
De multe ori cuvântul profetic nu ne spune pe unde vom trece,cum vom fi schimbați și modelați de Duhul Sfânt, ci va face prin noi ceea ce doar ne va spune, și anume ceva despre destinația la care uneori ajungem după un sezon plin de confruntări care au ca scop a ne transforma spre a semăna mai mult cu Stăpânul nostru.
Pe drumul numit viață vom fi de multe ori provocați cu scopul de a dovedi că am fost schimbați din oameni firești în oameni duhovnicești, care-L cred pe Domnul și rămân integri chiar dacă nu văd cum s-ar mai putea împlini acel cuvânt profetic, pentru că avem de-a face cu un Dumnezeu care nu măsoară așa de mult
timpul căt măsoară creșterea noastră în omul cel nou.
Lucrarea Domnului ce se desfășoară  în viața mea în această perioadă este împlinirea unor serii de cuvinte profetice adresate mie acum douăzeci de ani și unele chiar în urmă cu treizeci de ani.
Aceste cuvinte profetice prin care Dumnezeu mi-a vorbit cuprind lucrări pe care atunci le-am văzut a fi imposibile pentru viața mea.
Dacă ai primit un cuvânt profetic este bine să-l notezi ca să poți cugeta la el, pentru că găsim de mai multe ori că atunci când Domnul a dat un cuvânt prin proroci a cerut ca acesta să fie scris.
Cuvântul profetic descoperă nu numai tainele trecutului, cum a fost în cazul lui Anania și Safira, dar vorbește despre o posibilitate a desfășurării unui plan specific pentru viața noastră care de multe ori este condiționat și de ascultarea de Dumnezeu, pentru că el, care face mai mult ca jertfele, deschide ușa binecuvântărilor
Lui.
Nu ai nevoie de un cuvânt profetic ca să-ți spună să fii sfânt, pentru că Scriptura deja îți spune aceasta precum și lucruri de acest fel, deși uneori când ne abatem de la drumul cel îngust, El folosește această metodă ca să ne prevină de prăpăstiile aflate în calea noastră.
Cuvântul profetic nu ne este dat ca să înlocuiască vreodată Scriptura, ci să ne întărească uneori spre a face față unor situații deosebite, așa cum apostolului Pavel i s-a dat cuvântul profetic că va fi legat și va suferi pentru Evanghelie sau asemenea bisericii din Smirna căreia  i s-a spus că va avea un necaz care va
dura zece zile.
Lasă Cuvântul Scripturii să stea la temelia credinței tale, dar în același timp fii sigur că  ești deschis voii lui Dumnezeu care uneori alege să lucreze într-un fel nou, care nu se potrivește cu prejudecățile noastre.
 Mulți ar vrea să vadă o manifestare mai  proaspătă și mai vizibilă a lucrării Duhului Sfântt, ca în Scriptură,
dar se opun prin aceea că aleg să petecească haina cea nouă peste hainele cele vechi.
 Domnul Isus ne învață să nu punem un postav nou la haine vechi, punînd învățăturile Bisericii Apostolice la un standard în care am ales ce ne convine din legea levitică a Vechiului Testament sau prin a ne face un tipar limitat de priceperea noastră, a felului cum credem că  Dumnezeu trebuie să lucreze.
Ca și în cazul celor care practică ceremonii ce nu sunt în Noul Testament sau uneori nici chiar în Cel Vechi, unii țin cu tărie într-o mână ce-i vechi și pe cealaltă o întinde încercând să primească ceea ce este nou.