Tatăl nostru
Aude-ne rugăciunile noastre,
noi suntem copiii Tăi şi
ne-am adunat astăzi aici,
ne-am adunat ca să ne rugăm.
Aude-ne strigătele noastre,
Doamne, avem nevoie de Mila Ta
Şi avem nevoie astăzi de Îndurarea Ta,
Aude-ne ȋn timp ce ne rugăm.
Tatăl nostru care eşti ȋn ceruri,
Sfinţească-se Numele Tău,
Tatăl nostru, aude-ne din ceruri,
iartă-ne păcatele, ne rugăm noi,
Ascultă cântecul nostru,
ȋn timp ce se ȋnalţă spre cer,
Slava Ta să umple pământul,
Precum apele acopere marea,
Vede-ne inimile noastre,
Şi ȋndepărtează orice,
care stă ȋn cale/ ne ȋmpiedică,
să venim la Tine astăzi,
Tatăl nostru care eşti ȋn ceruri,
Sfinţească-se Numele Tău,
Tatăl nostru, aude-ne din ceruri,
iartă-ne păcatele, ne rugăm noi,
Şi deşi noi suntem puţini,
Suntem ȋnconjuraţi de mulţi,
Care au trecut acel râu ȋnaintea noastră,
Şi acesta este cântecul pe care ȋl vom cânta pe vecie,