vineri, 23 august 2013

.haide să ne bucurăm!

Bucuraţi-vă întotdeauna. Iată o poruncă interesantă şi greu de îndeplinit, din punct de vedere omenesc, firesc! 
Pavel privea din perspectiva vremurilor sale spre vremurile mele şi afirma că în vremurile în care voi trăi eu, vor fi vremuri grele:
2 Timotei 3:1 
Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. 
Nu ştiu ce a văzut Pavel în Duhul, sau ce fel de inspiraţie a avut el, şi dacă a avut el dimensiunea totală a răului din vremurile acestea.
Dacă viaţa altora este afectată astfel de durere, păcat, moarte şi nenorocire, nici noi nu suntem feriţi de porţia noastră câteodată zilnică de probleme: îngrijorări, angoasă, suferinţă, neînţelegeri, moarte, boală, păcat. 
Mai ales păcatul… 
când ne ia prin surprindere, şi îi cădem victime. 
Plânsul lui Petru după lepădarea de Domnul ne năpădeşte inimile şi sufletul!
Şi atunci, cum să te mai bucuri? 
Adică, înţeleg bucurie când ai parte de o zi senină, sau de câte o zi în care problemele te-au ocolit şi au lovit pe altcineva, departe de tine! 
Dar, ÎNTOTDEAUNA? 
Espe posibil asta, sau este o exagerare scăpată de Pavel printre alte lucruri bune spuse de el?
Să nu uităm că scopul nostru nu este de a deveni fiinţe care trăim prin vedere, ci prin credinţă
 (2 Corinteni 5:7 pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere). 
Lucrurile care se văd, sunt trecătoare 
(2 Corinteni 4:18 
Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice)
 trece şi plăcerea, şi tinereţea, cum trece şi suferinţa şi necazul. 
Dar există plantată în noi o viaţă nouă, care nu trece niciodată! 
Există în noi o nădejde care nu va dispare!
 Este viaţa Domnului Isus Christos şi nădejdea veşniciei!
Noi trebuie să privim toate lucrurile ca o oportunitate de a ne îndrăgosti mai tare de Dumnezeu; noi avem un Tată iubitor, care face ca toate lucrurile să lucreze în folosul nostru 
(Romani 8:28 
De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său). 
Noi trebuie să privim mereu DE CEALALTĂ PARTE! 
Partea din care priveşte lumea, nu este destul de bună pentru noi! 
Noi nu suntem din lume, ci din Dumnezeu!
Vezi, ce prieten bun a fost Isus cu Lazăr şi surorile sale, Maria şi Marta! 
Când Lazăr s-a îmbolnăvit, Isus putea să-l vindece de la distanţă.
 Surorile şi-au privit fratele stingându-se puţin câte puţin. 
Sunt convins că au trimis vorbă lui Isus, dar acesta nu a venit la timp… 
şi Lazăr a murit!
 Ce durere şi tristeţe! 
Însăşi Isus varsă lacrimi la mormântul lui Lazăr! 
Dar clipe mai târziu, Lazăr este înviat, surorile îşi primesc fratele înapoi viu, numele lu Dumnezeu este slăvit, şi toate lucrurile au lucrat împreună spre binele lor şi spre slava lui Dumnezeu. 
Pavel şi Sila erau apostoli şi iubiţii lui Dumnezeu. 
În Filipi, au predicat Evanghelia cu putere şi au vindecat bolnavii.
 Apoi, se părea că cu o anumită ocazie, Dumnezeu i-a lăsat pe cei doi apostoli în mâna unor necredincioşi mânioşi. 
Chiar au fost bătuţi şi apoi închişi în închisoarea locală.
Acolo Pavel şi Sila au continuat sp facă ceea ce ştiau ei mai bine: să cânte lui Dumnezeu. 
Şi Dumnezeu i-a scos din temniţă printr-o minune, ca apoi să se pocăiască o întreagă familie şi numele lui Dumnezeu să se slăvească. 
Pavel ştia despre ce vorbeşte când ne cerea să ne bucurăm întotdeauna!
Lucrurile care vin în viaţa noastră nu sunt scăpate de sub controlul lui Dumnezeu. 
El nu a scăpat controlul asupra lumii. Totul se desfăşoară după planul lui Dumnezeu. 
Şi totul are ca sfârşit binele nostru şi slava lui Dumnezeu. 
Aşa că, haideţi să ne bucurăm!