sâmbătă, 19 iulie 2014

am iubit mai mult chipul trecător

Doamne Dumnezeule Cel Viu, de trei ori Sfânt, plin de lumină şi eternitate, Dumnezeul preafericiţilor părinţi prin care suntem, Avraam, Isaac şi Iacov, Numele Tău Cel Etern fie slăvit în ceruri între toate făpturile celeste şi pe pământ între oamenii cei vii şi adormiţi. Doamne Dumnezeule, vin în faţa Ta plin de ruşine şi ocară pentru numele pe care mi L-ai dat şi pe care l-am pătat. Doamne am văzut minunile Tale înfricoşate străbătând munţii semeţii ai pământului şi zdrobind tăria lor prin apa pe care ai lăsat-o să ne învioreze sufletul şi trupul muritor. Doamne Dumnezeule Cel Viu ne-am născut în păcat şi am fost mânaţi de duhurile răutăţii acestui veac săvârşind fapte întunecate care au pătat Numele Tău înaintea neamurilor. Doamne, ne-ai ales din ţărâna robiei pentru a fii Copii ai Slavei şi noi am iubit mai mult argintul şi aurul, am iubit mai mult faima şi puterea, am iubit mai mult chipul trecător şi mândria. Doamne sunt vinovat de păcatul cel mare, mândria pentru că am luat din ceea ce nu este al meu şi mi l-am însuşit, am luat din binecuvântarea Ta şi am spus despre aceasta că este roada faptelor mele. Doamne, Tu ştii că grumazul nostru este tare şi greu de înduplecat, ajută neputinţei noastre netrebnice. M-ai ridicat din locuri josnice, m-ai înălţat când viaţa se stingea pentru ca dragostea Ta să fie revărsată. Poporul meu Doamne nu este întru totul cu inima spre Tine şi de acest lucru trebuie să mă pocăiesc. Pământul ţării geme de lucrurile deşarte înmulţite fără ruşine. Doamne Dumnezeule Cel Viu iartă-mi azi păcatul care mă trage în jos şi ridică-ne prin sfinţenie. Doamne, dă-mi o inimă plină de râvnă pentru Domnul oştiriilor ca a lui Fineas, fiul lui Eleazar, o inimă plină de laudă pentru Domnul ca a lui David, fiul lui Isai, plină de credinţă în Atotputernicia Ta ca a lui Avraam, fiul lui Terah, plină de putere pentru faptele vieţii ca a lui Ilie, Tişbitul. Doamne ne seacă inima de evlavie şi suntem fără viaţă, întoarce-Te cu faţa către robii Tăi şi mântuieşte. Slava Ta să umple pământul şi dreptatea Ta să stăpânească întreg universul. Vino şi aşează-Ţi scaunul domniei Tale printre cei muritori ca Numele Tău să fie izvor de viaţă şi sufletele oamenilor să se închine înaintea providenţei Tale. Mesiah, dreapta puterii Tale, pârga veşniciei să domnească înaintea Feţei Tale, şi Tu să te bucuri de rodul muncii Tale. Binecuvântat să fi Tu Doamne din veşnicie în veşnicie, 
AMIN