duminică, 9 noiembrie 2014

Viaţa predată

Creştinii de azi aud multe despre viaţa predată.
 Dar ce înseamnă exact acest lucru?
Viaţa predată este un act de a dărui înapoi lui Isus viaţă dăruită ţie.
 Este renunţare la control, drepturi, putere, direcţie şi toate lucrurile pe care le faci şi le spui.
Înseamnă a supune totalmente viaţa ta în mâinile Lui, a face cu ea ceea ce doreşte El.
 Însuşi Isus a trăit o viaţă predată:
-“Căci m-am popogrât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis” (Ioan 6:38).
-„Eu nu caut slava Mea” (8:50).
Cristos niciodată nu a făcut nimic de unul singur.
El n-a făcut nici o mişcare şi n-a spus nici un cuvânt fără a fi instruit de Tatăl.-
 „...nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu....Pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut” (8:28-29).
 Predarea totală a lui Isus Tatălui este un exemplu al modului în care noi toţi trebuie să trăim.
Ai putea spune:
 „Isus a fost Du-mnezeu întrupat.
Viaţa Lui a fost predată înainte ca El să fi venit pe pământ.”
 Dar viaţa predată nu este impusă nimănui, inclusiv şi lui Isus.
Isus spunea:
 Eu aleg să îmi dau viaţa.
Nu fac acest lucru pentru că cineva mi-a spus s-o fac.
 Nimeni nu-mi ia viaţa de la mine.
 Tatăl Meu Mi-a dat dreptul şi privilegiul de a-Mi da viaţa.
El, de asemenea, Mi-a dat alegerea de a nu bea paharul şi de a evita crucea.
Dar Eu aleg să fac aceasta, din dragoste şi din deplină predare Lui.
 Adevărul este că noi putem avea atât de mult din Cristos cât dorim.
 Putem merge atât de adânc în relaţia cu El cât alegem, trăind totalmente prin Cuvântul şi călăuzirea Sa.