miercuri, 31 mai 2017

Este mai bine să asculţi


Ce ironie că atâta neascultare de Legea lui Dumnezeu are loc în numele religiei! 
Domnul Hristos a recunoscut că oamenii I se vor închina în timp ce vor înlocui cerinţele Lui cu "poruncile oamenilor". 
El a respins o astfel de închinare drept zadarnică şi goală. În predica de pe munte, El a descris o mare mulţime care vor căuta să intre în Împărăţie deoarece au proorocit, au scos draci şi au făcut multe fapte minunate "în numele Tău." 
Cu toate acestea, Isus le va zice,:
"Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine." Matei 7:23.
Cum pot oamenii să fie atât de orbiţi şi să se înşele întratât încât să creadă că vor fi cu siguranţă mântuiţi în timp ce calcă de bună voie poruncile lui Dumnezeu?
 În închinarea lor zadarnică, s-au rugat regulat, au cântat cântece de laudă şi probabil că n-au lipsit de la niciun serviciu divin. 
Au mărturisit că au o mare iubire pentru Dumnezeu şi au dat mărturii mişcătoare. 
Nu este cumva aceeaşi problemă şi cu noi astăzi?
Când îi vedeţi grăbindu-se la programul lor regulat de muncă, urmărindu-şi propriile plăceri în ziua Domnului, s-ar părea că nu există nicio remuşcare pentru călcarea poruncii exprese a lui Dumnezeu. 
De unde au înţeles ei definiţia iubirii? 
Oare de pe stickerele de pe maşini "Zâmbeşte, dacă Îl iubeşti pe Isus,"
 "Fă semn cu mâna, dacă Îl iubeşti pe Isus,"
 "Claxonează dacă Îl iubeşti pe Isus"? 
Dar nu asta a spus Isus, nu? 
El a declarat:
"Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele." Ioan 14:15.
Este mai bine să asculţi
De ce se simt oamenii în siguranţă atunci când calcă una din cele Zece Porunci? 
Din acelaşi motiv, Saul s-a simţit în siguranţă când a reţinut oile şi vitele date spre nimicire. 
Dumnezeu îi spusese să nu ia nimic din pradă după ce îi cucerise pe amaleciţi. 
Dar Saul vroia să folosească acele animale ca jertfă lui Dumnezeu. 
Remarcaţi incredibila lipsă de logică din fapta lui. 
Nu a ascultat de Dumnezeu şi a luat animalele, iar apoi a încercat să-şi îndreptăţească neascultarea, folosindu-se de acele animale furate în închinarea înaintea lui Dumnezeu. 
În acelaşi fel, membrii bisericilor moderne nu ascultă de Dumnezeu, folosind ziua Domnului  în scopuri personale. 
Apoi, asemenea lui Saul, încearcă să-şi îndreptăţească neascultarea şi să-I închine lui Dumnezeu ceea ce au furat.
Dumnezeu a declarat prin profetul Samuel:
 "Ascultarea face mai mult decât jertfele." 
Este de asemenea mai bună decât toată închinarea inutilă a o mie servicii religioase realizate printr-o călcare făţişă a poruncii Lui. 
Ascultarea, mai bine decât orice altceva, reuşeşte să ne descopere iubirea. 
Domnul Isus a zis
"Dacă Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele." 
Neascultarea este mai rea decât orice deoarece reprezintă un act de necredincioşie în însăşi natura ei. 
Mai există şi astăzi lucruri pe care Dumnezeu le-a pus deoparte pentru o folosire sfântă?