joi, 23 iulie 2009

Aşa este binecuvîntat omul care se teme de Domnul.

Alfabetul vietii de familie...

Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi…” Iacov 4:8a Binecuvîntat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul!” Ieremia 17:7 Căci, dacă se întîmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur, şi cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice!” Eclesiastul 4:10 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v’a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” Efeseni 4:32 El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.” Psalmul 25:9 Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci dupăce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc.” Iacov 1:12 Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!” Psalmul34:8 Har, îndurare şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Hristos Isus, Domnul nostru!” 1Timotei1:2 Inima omului se gîndeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii.” Proverbe 16:9 Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.” Filipeni 4:8 Legea Domnului este desăvîrşită, şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.” Psalmul 19:7 Mîniaţi-vă şi nu păcătuiţi”. Să n’apună soarele peste mînia voastră, şi să nu daţi prilej diavolului.” Efeseni 4:26,27 Niciun cuvînt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.” Efeseni 4:29 Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii cari ştiţi că veţi primi dela Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos.” Coloseni 3:23 Prea iubiţilor, nu vă răsbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mînia lui Dumnezeu; căci este scris: Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.” Romani 12:19 Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.” Efeseni 5:21 Toate lucrurile îmi sînt îngăduite, dar nu toate sînt de folos; toate lucrurile îmi sînt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpînire pe mine.” 1 Corinteni 6:12 Un răspuns blînd potoleşte mînia, dar o vorbă aspră aţîţă mînia.” Proverbe 15:1 Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.” Psalmul 40:8 Zic dar: umblaţi cîrmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pămînteşti.” Galateni 5:16 Sursa : Sotia credincioasa