luni, 30 noiembrie 2009

Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic

Cum este Păstorul Cel bun și ce face El? Ioan 10:1-7, 26-28 -Intră pe ușă în Staulul oilor -Oile aud glasul Lui -Își cheamă oile pe nume -Le scoate afară din staul -Merge înaintea oilor -Oile îl urmează pentru că îi cunosc glasul -Isus este Ușa oilor -Dă viață oilor -Isus este Păstorul Cel bun -Își dă viața pentru oile Sale -Dă viața veșnică -Nimeni nu va smulge oile Lui din mîna Lui Psalmul 23 -Cu El nu ducem lipsă de nimic -Paște oile în pășuni verzi -Le duce la ape de odihnă -Înviorează sufletul -Călăuzește pe cărări drepte din pricina Numelui Său -El este cu turma Lui mereu -El dă fericirea și îndurarea în toate zilele Ce trebuie să fac eu? Psalmul 2 -Să-L primesc ca și Păstor în viața mea -Chiar dacă mă aflu în împrejurări grele să nu mă tem de nimic -Să îmi pun nădejde în El căci El e cu mine mereu -Alături de El fericirea și îndurara mă va însoți Isaia 26:3 -Să fim cu inima tare -Să me încredem în El -El ne dă pacea Ce vom primi dacă Hristos devine Păstorul Nostru? Ioan10:1-7 -Viata Visnica -Vom fi cărmuiți de El în viața noastră -Nimeni nu ne va smulge din mina Lui -Își dă viața pentru noi Psalmul 23 -Nu vom duce lipsă de nimic -Ne va duce la pășuni verzi la ape de odihnă -Fericirea și îndurarea ne va însoți în toate zilelele vieții noastre Filipeni 4:8-9 -To ce este vredinc de iubit, de cinstit, curat aceea să ne insufelețească -Dumnezeul păcii va fi cu noi

Lasă-l pe Hristos să-ți cîrmuiască viața ta, și atunci vei fi un om fericit în toate zilele vieții tale!