luni, 21 decembrie 2009

„Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel, şi să fie un semn, care va stârni împotrivire.

Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi.”

Cui i se dă mult, i se cere mult, şi privilegiul se echilibrează prin responsabilitate. Spre binele credincioşilor , revelaţia lui Dumnezeu este progresivă, după cum dovedeşte cazul Mariei. Îngerul vestirii celei bune o înştiinţează pe fecioara aleasă că i se făcea „mare har”, şi după nouă luni să afle din gura lui Simeon că „sufletul tău va fi străpuns de o sabie” (Luca 2:35).

Dar harul turnat în inimă prisoseşte peste greutatea jugului de purtat pe umeri. Maria păstra în inimă „lucrurile care se spuneau despre El”, se gândea la ele şi, pe măsură ce înţelegea, an de an, tot mai bine misiunea fiului ei, sabia i se înfingea tot mai adânc în inimă. Intuiţia şi sensibilitatea de mamă o făceau pe Maria susceptibilă a simţi apropierea momentului lansării lui Isus în lucrare. Aproape că-L împinge din spate să iasă la lumină, când apelează la El, la nunta din Cana, „Nu mai au vin”. Când Isus pare să ezite, Maria nu argumentează, ci se întoarce încrezătoare spre slugi, poruncindu-le, „Să faceţi orice vă va zice”.

Partea cea mai frumoasă a harului oferit Mariei mi se pare a fi fost Iosif, „un om neprihănit”, bărbatul dăruit ei ca scut în viaţă. Câţi oameni ar fi procedat ca el într-o situaţie similară? Nu cred să cunosc vreunul. Hotărârea lui Iosif de a-şi scuti de ruşine logodnica, aparent infidelă, deşi el însuşi străpuns în inimă, a precedat revelaţia prin vis că Maria era nevinovată, lucru care spune mult în favoarea lui. Iosif a fost dăruit Mariei ca scut, călăuzit în mod repetat de Dumnezeu prin vise, în perimetrul planului divin.

Aşadar, darul lui Dumnezeu pentru Maria a fost:

- un scut de apărare în persoana soţului (Iosif),har si dar de la Tatăl Luminilor pentru lucrarea pământească .

-şi o sabie (Cuvântul Întrupat -sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu -Efeseni 6/17;Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr-Ioan 1 /14) pentru sufletul ei ce va fi străpuns.

Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii". (Isaia 9/6)

pentru mine Domnul Dumnezeu a dat un Fiu să moară pentru a fi eu salvat.

pentru tine Domnul Dumnezeu a dat un Fiu să moară tu îl accepţi să fii salvat?