miercuri, 16 decembrie 2009

"Rugaţi-vă neîncetat"

Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.
Rugăciunea in sine este remarcabilă, pentru ca este scurtă, dar oportună, succintă si sugestivă. David deplângea împuţinarea oamenilor credincioşi si drept urmare şi-a ridicat inima în rugăciune de implorare; când creatura a dat faliment, el a alergat la Creatorul. În mod evident şi-a simţit propria slăbiciune, altfel n-ar fi strigat după ajutor; dar in acelaşi timp intenţiona in mod onest sa depună tot efortul pentru cauza adevărului, pentru că cuvântul AJUTOR este imposibil de aplicat acolo unde noi inşine nu facem nimic. Această petiţie constând din câteva cuvinte este foarte directă, dă dovadă de un discernământ clar si are un caracter distins de exprimare; bineînţeles mult mai mult decât debitările făcute aiurea de cei care sunt creştini doar cu numele. Psalmistul alearga direct la Dumnezeul său cu o rugăciune bine gândită; el ştie ce caută şi unde s-o caute. Doamne, ajută-ne să ne rugăm si noi în acelaşi fel. Ocaziile pentru folosirea acestei rugăciuni sunt frecvente. În nenorocirile permise de providenţa lui Dumnezeu cât de potrivit este pentru credinciosul încercat, care vede că orice ajutor uman este sortit eşecului. Cei ce studiază doctrinele dificile primesc de multe ori ajutor cand înalţă Duhului Sfânt, marelui Învăţător, aceasta rugăciune: Vino in ajutor, Doamne. Luptătorii spirituali pot cere întăriri de la tronul ceresc, când se află in conflicte lăuntrice, folosind drept model aceasta rugăciune. Lucrătorii angrenaţi în munca cerească pot obţine astfel har când au nevoie. Păcătoşii căutători, cuprinşi de îndoieli si spaime, pot oferi aceeaşi rugăciune serioasă. De fapt, în toate situaţiile, vremurile şi locurile, aceasta va servi scopului sufletelor aflate în nevoie. Vino în ajutor, Doamne, ne va fi o rugăciune potrivită în viaţă şi în moarte, în suferinţi sau trudă, când ne bucurăm sau suntem întristaţi. În El găsim ajutor, să nu fim deci înceţi în a striga la El. Răspunsul la rugăciune este cert, dacă este adusă cu sinceritate prin Isus. Caracterul Domnului ne asigură ca El nu işi va parăsi poporul. Relaţia lui ca Tata ne garantează ajutorul Său. Darul lui în Isus indică un angajament la toate lucrurile bune. Promisiunea Lui sigură este încă valabilă: Nu te teme, căci te voi ajuta.