sâmbătă, 19 decembrie 2009

Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: -.astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.