miercuri, 23 decembrie 2009

toţi copii au proclamat:- Isus e Rege!

„Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea!"