miercuri, 21 decembrie 2011

... un ospăţ de bucate gustoase, un ospăţ de vinuri vechi

Domnul oştirilor pregăteşte tuturor popoarelor pe muntele acesta, un ospăţ de bucate gustoase, un ospăţ de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi şi limpezite.
Planul mântuirii – un ospăţ pentru toate popoarele.
-Cine pregăteşte?
-Domnul oştirilor, spune Isaia.
-Domnul oştirilor pregăteşte cui?
-Tuturor popoarelor.
-Unde?
-Pe muntele acesta.
- Ce?
-Un ospăţ.
- Un ospăţ de bucate grase, un ospăţ de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi şi limpezite.
-Un ospăţ.
-Ce fel de ospăţ o fi?
-Aproape că nu pot să nu-mi aduc aminte de nunta din Cana, belşugul de vin, de mirele care era la masă, de mireasa lui care începe să-şi deschidă ochii.
Textul se termină cu:
-Ucenicii Lui au crezut în El pentru că au văzut minunea pe care a făcut-o.
Nu la întâmplare Ioan numeşte toate minunile Domnului Isus Hristos – semne.
Domnul oştirilor pregăteşte tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăţ de bucate gustoase, un ospăţ de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi şi limpezite. Şi ascultaţi implicaţiile acestui ospăţ.
Şi pe muntele acesta înlătură măhrama care acoperea toate popoarele. Imaginaţi-vă, toate popoarele acoperite cu un văl. Poate că o fi vălul de mireasă. Aşa şi-o fi imaginat Eva când a fost peţită de cel rău şi a călcat pe urmele lui prin ascultarea ei. Dar vălul de mireasă s-a transformat într-o învelitoare grea, într-o funie care a legat-o pe ea şi pe toţi urmaşii ei.
Pe muntele acesta înlătură măhrama care acoperă toate popoarele, şi învelitoarea care înfăşoară toate neamurile. Nimiceşte moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu şterge orice lacrimă de pe toate feţele şi îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său. Domnul a vorbit.
Ce extraordinară promisiune muntele acesta e însuşi Cristos Domnul Cei ce se încred în Domnul sînt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Ps 125:1 Dar mîntuirea va fi pe muntele Sionului Obad 1:17 Ci v’aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor,Evr 12:22
Acest ospăţ ar trebuie să-ne interseze azi mai mult,nu ospeţele de sfârsit de an sau cele care abia au trecut.
Tu vei fi interesat să afli mai multe despre acest ospăţ?
Vei şti ce trebuie să faci pentru a avea o invitaţie la acest ospăţ?
E simplu!
-acceptă-L pe Isus acum în viaţa ta prin credinţa crede în Jertfa Lui ,vei primi Mântuirea Lui în dar ,iertarea de păcatele tale şi frumosa invitaţie:
-Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: "veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v’a fost pregătită dela întemeierea lumii.