miercuri, 6 ianuarie 2010

Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui.

Slujirea plăcută lui Dumnezeu
Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură.
Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie.Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.
era o ucenică numită Tabita, nume, care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulţime de fapte bune şi milostenii. Dumnezeu cheamă fiecare copil al Lui să fie dedicat slujirii în biserică atât pentru zidirea altora cât şi pentru mântuirea celor pierduţi.
Fiecare formă de slujire trebuie să fie motivată de dorinţa de a-L slăvi pe Dumnezeu.
Tendinţa firii pământeşti este să slujim pentru slava noastră.
În lumina Scripturii suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.
Mulţumire:
- pentru exemplul Domnului Isus care L-a proslăvit pe Tatăl prin lucrarea Lui;
- pentru învăţătura Scripturii cu privire la slujire cu lepădare de sine;
- pentru slujitorii curaţi şi sinceri care lucrează pentru slava lui Dumnezeu; Cerere:- ne rugăm pentru iertarea păcatului mândriei în slujire;
- ne rugăm pentru iertarea păcatului nepăsării faţă de lucrarea Evangheliei;
- ne rugăm ca Domnul să scoată noi generaţii de lucrători pe ogorul Evangheliei.