miercuri, 2 noiembrie 2011

Închinarea adevărată


SĂ FIM PLĂCUŢI LUI DUMNEZEU 1. Închinarea plăcută lui Dumnezeu -închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.
-să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi;
-Dar voi vă veţi numi preoţi ai Domnului, şi veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi mânca bogăţiile neamurilor, şi vă veţi făli cu fala lor.În locul ocării voastre, veţi avea îndoită cinste; în locul ruşinii, se vor înveseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în ţara lor, şi vor avea o bucurie veşnică.
-Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”
Închinarea adevărată este inspirată din Scriptură şi nu din obiceiurile sau preferinţele oamenilor nemântuiţi.
 În vremea de acum sunt multe tendinţe şi modele lumeşti de închinare care afectează în mod negativ închinarea din biserică.
 Modelul îngerilor şi al sfinţilor din cer, aşa cum relatează Scriptura, ne arată care este modelul şi conţinutul închinării plăcute lui Dumnezeu.
 În lumina învăţăturilor din Scriptură suntem chemaţi la rugăciune de mulţumire şi cerere.
Mulţumire:
- mulţumim lui Dumnezeu pentru revelaţia Scripturii cu privire la închinare,
- mulţumim lui Dumnezeu pentru călăuzirea Duhului Sfânt în înţelegerea Scripturii;
- mulţumim lui Dumnezeu pentru toţi închinătorii adevăraţi.
 Cerere:
 - ne rugăm pentru toţi credincioşii să păstreze evlavia şi reverenţa în închinare;
- ne rugăm pentru toţi tinerii şi pentru toţi cei care slujesc, să aducă lui Dumnezeu o închinare biblică;
-ne rugăm pentru discernământ spiritual pentru a putea deosebi lucrurile sfinte de cele lumeşti.