vineri, 7 mai 2010

aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii sănătoase...


- Dacă nu ai de gând să fii mai bun mâine decât astăzi, pentru ce mai vrei să trăieşti încă o zi?

- Dacă crezi că poţi face rău, atunci crede şi că poţi repara răul făcut. Dacă crezi că poţi să faci pe cineva să sufere, crede şi că poţi să vindeci.

- Niciodată nu ţi se pune un obstacol în cale pe care să nu-l poţi trece.

- Pentru cel care trăieşte prin credinţă întreaga lume este un pod îngust pe care trebuie să-l treacă, cel mai important lucru este să nu te temi orice ar fi.

- Rolul unui neprihănit pe pământ este să coboare în întuneric şi să aducă sufletele pierdute la lumină. Dacă un neprihănit a devenit neprihănit cu scopul de a fi doar el singur în lumină prin definiţie nu mai este neprihănit, pentru că un neprihănit îşi iubeşte aproapele ca pe sine însuşi.

- Iertarea faţă de unul care ţi-a greşit înseamnă vindecare. Neiertarea înseamnă boala sufletului.

- Dragostea este mai mare decât ura, pentru că Dumnezeu este dragoste.

- Oricine are în el potenţialul de a deveni un neprihănit, trebuie doar să-L vrea pe Isus mai mult decât se vrea pe sine însuşi.

- Oricine poate să vadă răul în celălalt, dar este nevoie de dragostea Lui Dumnezeu în tine ca să găsească binele din ceilalţi şi când îl vede să-l numească bine, căci este scris "vai de cel care spune binelui rău şi răului bine".

- Când un credincios se roagă, să se roage cu tot ce este el, cu toată puterea, cu toată inima şi cu tot sufletul, dacă nu mai bine să tacă. Dacă el nu este convins de ceea ce se roagă, cum are să-L convingă pe Isus?