duminică, 20 iunie 2010

eşti biruitor când treci prin necaz?

am reţinut din predica de azi:
-ai  tăria şi curajul atunci când tu treci prin necaz,să te rogi nu pentru tine ci,pentru cel ce are un necaz mai mare decât al tău ?!
-exemplul Nazarineanului în grădina Ghetismani :
-......"mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.
.     Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.
-„Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”

Biruinţa nu e-n săbii, nici în suliţe-nfocate,
Nici în firea răzvrătită şi aprinsă de păcate.
Ea e partea celui care, blând, aşteaptá răbdător,
Dumnezeu să-şi împlinească voia Sa încetişor.

Biruinţa nu-i a morţii. nu-i a molimei de-amiază,
A săgeţilor din goana roibul care nechează;
Biruinţa e credinţa ce-o păstrăm pân' la sfârşit
În Hristos care pnn moarte, moartea-n veci a biruit.

Biruinţa-i calea crucii. e poteca prin prigoană,
Drumul până-n Gheţimane, prin Golgota la coroană.
Dreapta Domnului câştigă biruinţa ne-ndoios:
Biruinţa-i umilinţa şi răbdarea lui Hristos!