joi, 1 iulie 2010

biserica în criză-cauze/partea -5

biserica Domnului Isus Cristos trebuie să se întoarcă la primele începuturi apostolice,la dragostea dintâi ,altfel va fi vărsată din gura Domnului Isus -
„Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot!Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.
cauza -5:
-sodomia şi perversiunile sexuale sunt păcate ce robesc    pe mulţi ,dar pe foarte mulţi credincioşi!
Un om prin propriul sau pacat se iroseste pe sine insusi, ceea ce inseamna ca a risipit ceea ce pe acest pamint ar trebui sa semene cit mai mult cu Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare tragedie a omului si cea mai mare durere a Lui Dumnezeu.
-Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.”
-Dar, Eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.
-Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
-Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapădă-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
-Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? 
-Nicidecum! 
-Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă, este un singur trup cu ea? 
-Căci este zis:
- „Cei doi se vor face un singur trup”
- Fugiţi de curvie!
-Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său
-.Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu?
-Şi că voi nu sunteţi ai voştri? 
-masturbarea-un păcat practicat de 99,9% de credincioşi dar recunoscut şi lepădat doar de cei 0,1%
-veţi întreba pe ce temei faci această afirmaţie? 
-vă sugerez un test simplu-
-tu eşti acel mic procent 0,1% şi eşti un creştin devotat Domnului Isus de ce nu ai avertizat până în prezent pe cei  apropiaţi de grozăvia şi urmările acestui scârbos păcat?
-scuze nu vei avea nici acum ,nici înaintea Dreptului Judecător!
pofta ochilor preacurvari afectează inima,apoi nesăbuinţa  îndeamnă la autosatisfacere sexuală.
narcisismul e iubirea de sine împinsă pîna la senzualitate şi autosatisfacere sexuală-
-nu vă miraţi de ce în biserici este "melancolie" şi stare de apatie?
-de  ce oamenii sunt cu duh de muţenie în timpul orelor de rugăciune,de laudă şi închinare? ,
-aceştia sunt  oameniii ce în timpul săptămânii au lucrat în firea lor :
-,şi-au înăbuşit glasul conştiinţei ,au amorţit duhul cu senzualitatea lor proprie,mintea le e plină de imagini cu femei despoiate, nude ,cu filmele şi reclamele pline de senzaţii sexuale.
  -aceştia... "sunt nişte stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi, şi se îndoapă de-a binelea; nişte nori fără apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi; nişte valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor, nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.
-această robie demonică va continua să ţină legaţi pe credincioşi,atâta timp cât nu va fi mărturisit fiecare credincios starea deplorabilă, de plâns  în care vieţuieşte. 
-Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.
-Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu-.
 -Fiule, dă slavă Domnului, Dumnezeului lui Israel, mărturiseşte şi spune-mi ce ai făcut, nu-mi ascunde nimic. 
-Căci robul tău mărturiseşte că a păcătuit. Şi iată, vin astăzi, cel dintâi din toată casa ....
-sunt paşi ce trebuiesc  făcuţi prin credinţa în Domnul Isus pentru a primi dezrobirea ,eliberarea ,vindecarea ,apoi o renaştere spirituală ce îţi va umple inima de pacea şi  bucuria Mântuirii! 
-Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? 
-Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 
-ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni,pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb, şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase: – 
-păcatul homosexualităţii,alte perversiuni sexuale(..sexul oral,sado masochism,pornografia, gânduri  murdare de curvie ,preacurvie si altele asemănătoare),tot  ce e împotriva învăţăturii sănătoase va aduce judecata peste poporul Domnului-
-Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!
-prin îndurarea şi călăuzirea divină fac cunoscute poporului lui Dumnezeu aceste stări de păcat ce întristează mult inima milostivă a Bunului nostru Dumnezeu.
-orice bun şi drept credincios va lua aminte de cele mai sus menţionate va căuta să-şi curăţească  duh suflet şi trup -
-Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos

-atîta timp cît mai e har ascultă  glasul Domnului:
  
-"Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.

-De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării;

  -dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit.”