sâmbătă, 17 iulie 2010

trecătorule opreşte-te!

Prezenţa dragostei divine în inima ta va schimba această lume!
Calitatea dragostei divine  dacă se află dominantă în tine va lucra pentru transformarea semenilor tăi.
Dar e multă putere negativă contra dragostei divine.şi suntem întristaţi. 
Dintre toate calităţile divine, dragostea este cea mai măreaţă.
  Tindem spre dragoste, dorim să iubim şi să fim iubiţi  aceasta este caracteristic creaturilor vii. Şi tocmai din cauza încălcării legii divine şi ca urmare  a libertinajului din timpurile  noastre în această calitatea dragostei s-au produs schimbări.
Dacă nu reuşim să restabilim această calitate în toată plinătatea sufletului, duhului şi minţii noastre vom fi falimentari. 
În primele zile a Bisericii primare atunci, doar câţiva oameni puteau restabili şi răspândi această calitate  a dragostei divine în toată lumea.
Este o calitate a naşterii din nou  în faţa căreia firescul din noi nu rezistă.
Aceasta permite o comuniune cu Trinitatea  Divină.
Deseori această calitate  a dragostei este încurcată cu instinctul sexual carnal ce nu are nimic comun cu divinul.
 De aici şi diferite descredităţi sexuale şi forme violente în  tendinţa omului spre manifestări egocentrice ce apar în urma înţelegerii eronate şia amestecului dintre firesc şi divin.
Toată aceea putere artistică, care e prezentă în conceperea copiilor, stă la baza a ceea ce Divinul lucrează în  omul creat pentru a perpetua viaţa sa.
Omul în iniţierea sa este asemănător lui Dumnezeu.
 Calitatea Lui superioară este Iubirea de aceea omul nu poate să nu creeze.
Puterea sublimă a dragostei divine nu apare atât  timp cât noi păstrăm blocajul antidragostei, insuflată în conştiinţa omului de satana prin mijloacle lui de amăgire.
Perfecta flacără a dragostei apare în fiinţa umană prin Divinul aşezat în centrul  fiinţei  umane.
În calea acestei Iubiri se ridică filtrul urii şi indolenţei din gândurile şi sentimentele firii pământeşti.
Noi trebuie să curăţim filtrul conştiinţei,prin acceptarea realităţii divine.
Deschideţi inima ta dragostei divine şi vei schimba lumea.
Nu este o putere mai mare ca dragostea divină.
Deoarece puterile acumulate în minte, au hotărât să te despartă de Dumnezeu şi parazitează viaţa ta ,ai devenit   o epavă şi o ladă de gunoi a satanei.
Toată industria sexului, pornografiei, stereotipului relaţiilor între sexe, care propagă şi răspândesc informaţiile mass-media pentru a te îndepărta de dragostea divină te macină zilnic până la nimicirea deplină a divinului din interiorul tău.
Pare a fi ceva nedăunător de a privi un film care tinde să îţi satisfacă dorinţa sexuală.
 Pare ceva nedăunător  să priveşti un corp dezgolit, privind  obiecte nefolositoare pentru dezvoltarea şi hrănirea sufletului tău adormit şi viciat de păcatele acestei lumi stricate..
În conştiinţa ta va apărea ura către dragostea divină. 
Îţi  este necesar să filtrezi informaţia primită pentru a nu te depărta de dragostea divină.
Una din calităţiledragostei divine – este proprietatea de-aţi dărui nectarul binecuvântării divine în inima ta.
Nu este nici o plăcere mai mare în această lume în comparaţie cu bunătatea divină.
Numai inimele curate pot primi binecuvântarea acestei bunătăţi cereşti.
Primeşte în dar această curăţire a in inimii tale prin credinţa în jertfa Domnului Cristos Isus!
 Meditează:
- este oare admisibil în prezenţa ta ca cineva să înjure,  să.ţi permiţi  gânduri murdare cu femeile  în mintea ta?!
Orice vibraţie negativă te depărtează de calitatea iubirii divine.
Contemplează culorile, zâmbetul copiilor.
 Mereu ocroteşte dragostea de orice aparenţe de antidragoste.
 Ocroteşte-ţi apropiaţii, copiii , de orice părere primită de noua generaţie despre dragoste.
De tine depinde viitorul planetei!
Dragostea curată începe de la respectul  acordat fiinţelor diferite de tine.
Aceste sentimente ce le ai  va pune amprente pe toată viaţa ta-
Sunt fericite acele familii care şi-au păstrat tradiţiile de respect  şi ocrotitoare a cadrului familial.
Fie ca niciodată conştiinţa ta să nu fie acaparată de gânduri negative, îndreptate contra  celor din preajma ta.