vineri, 15 octombrie 2010

Misiune imposibilă

Mărturia făcută cu succes înseamnă a spune despre Hristos în puterea Duhului Sfânt şi a lăsa rezultatele pe seama lui Dumnezeu.
Încredeţi-vă total în Dumnezeu.
-Vă este teamă că nu aveţi lucrurile care vi se cer? Dumnezeu nu ne lasă să mergem prin propriile noastre puteri. El lucrează prin noi, asigurându-ne puterea care ne lipseşte.
„Toată puterea mi-a fost dată în cer şi pe pământ." -Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:18-20)
-Este mai bine să ţinteşti înspre o stea şi să atingi un vârf de munte, decât să ţinteşti în băltoacă şi să o atingi de fiecare dată!
Ce e mai important – să conduci o lucrare de succes care atinge vieţile a mii de oameni ,sau să te uiţi cum se scurge apa din cada de baie?
„Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.” (Matei 25:21)
Ţineţi-vă de visurile voastre.
„De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.” (1 Corinteni 15:58)
Sunt trei feluri de oameni în această lume:
-cei care fac lucruri să se întâmple,
-cei care se uită cum se întâmplă lucruri,
-cei care se întreabă ce s-a întâmplat!
Când oamenii se gândesc la mine ca la o persoană, este oare modul în care îi iubesc pe oameni caracteristica mea de bază?
Când oamenii se gândesc la lucrarea noastră, sunt ei uimiţi de cât de mult ne iubim unii pe alţii şi de cât de multă bunătate arătăm înspre cei din jurul nostru?
Când oamenii se gândesc la biserica noastră, chiar dacă nu cred toate chestiile de natură spirituală, trebuie ei să admită că avem o dragoste remarcabilă unii faţă de alţii şi o compasiune incredibilă faţă de cei care sunt în afara bisericii?
„Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi…” (Efeseni 3:20)
„Tot ce veţi cere, prin credinţă, veţi primi.” (Matei 21:22)
„Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.” (1 Ioan 5:14-15)
„Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.” (Ioan 15:7) „Şi orice veţi cere în Numele Meu, veoi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.” (Ioan 14:13-14)
„… căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.” (Ioan 15:5)„
Trebuie să aveţi planuri pentru viaţa voastră spirituală care nu ar putea fi împlinite fără puterea supranaturală a lui Dumnezeu.