miercuri, 3 noiembrie 2010

Fiul omului, vezi ce fac ei?

 În cartea proorocului Ezechiel este scris despre modul  în care Domnul Dumnezeu  arăta urâciunile casei lui Israel :

-El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urâciuni, pe care le săvârşeşte aici casa lui Israel, ca să Mă depărteze de sfântul Meu locaş? Dar vei mai vedea şi alte urâciuni şi mai mari!”(Ezechiel cap 8/6),
- modul în care înălţau tămâie în ascuns dumnezeilor străini,
-modul  în care femeile îl plângeau pe Tamuz ,
-modul  în care se închinau înaintea soarelui fără să creadă pentru o secundă că fac ceva greşit
M-am gândit cum ar fi dacă Domnul Dumnezeu i-ar arăta unui om urâciunile credincioşilor şi i-ar cere să vorbească împotriva lor?
 Oare ar fi mai bine primit decât a fost Ezechiel?
 Dacă Domnul ţi-ar arăta ţie spurcăciunile din casele credincioşilor:
- starurile tv ce se întind precum nişte târâtoare, minciunile  demonice înşirate zilnic prezentate drept jurnale de actualităţi , dacă ţi-ar arăta credincioşii preocupaţi de horoscop mai mult decât  de binele copiilor lor, credincioşi preocupaţi de bani şi de mită, credincioşi dependenţi de telenovele, credincioşi care îl plâng pe Ceauşescu
"- oh, mai bine ne era atunci!", credincioşi implicaţi în yoga şi credincioşi care nu au nici o problemă să folosească aromatherapy, care se folosesc de simţul olfactiv ca să inducă o stare de "relax", credincioşi dependenţi de pornografie,de masturbare sexuală şi multe alte urâciuni şi mai mari...
Ce atitudine ai avea împreună fiind cu Domnul Dumnezeu ?
Dacă Domnul te ar trimite să le vorbeşti acestor credincioşi ai îndeplini această misiune?
Sunt aceste practici atât de nevinovate azi  în casele credincioşilor încât nici unul măcar nu vede aceste urâciuni ce credincoşii le înghit  şi le beau zilnic precum apa de băut ?
Ar trebui să fie mai indulgent Domnul  Dumnezeu că doar "suntem sub har?"
 Nicidecum!
Domnul Dumnezeu a urât ocultismul , practicile  evreiilor în vremea lui Ezechiel şi le urăşte şi azi.
Domnul Dumnezeu nu poate să nu pedepsească practicile oculte, închinarea la idolii moderni (tv ,internet,cinema si altele  asemănătoare)  dacă nu le-ar pedepsi ar însemna că le încuvinţează.
Unii doar pentru că nu au fost pedepsiţi încă au impresia că aceste lucruri sunt îngăduite.
Ce a făcut Domnul  Dumnezeu celor ce săvârşeau astfel de lucruri?
El mi-a zis: „Vezi, fiul omului? Este prea puţin oare pentru casa lui Iuda că săvârşesc ei urâciunile pe care le săvârşesc aici? Trebuia să mai umple şi ţara cu silnicie şi să nu înceteze să Mă mânie? Iată că ei îşi apropie ramura de nas! De aceea şi Eu, voi lucra cu urgie; ochiul Meu va fi fără milă, şi nu Mă voi îndura; chiar dacă vor striga în gura mare la urechile Mele, tot nu-i voi asculta.”
 A trimis 6 oameni cu unelte de nimicire în mână, oameni care să îi ucidă pe cei ce făceau astfel de urâciuni, pe bătrâni, pe femei şi pe copii (Ezechiel cap 9: 6).
Pedeapsa  începe cu cei dintâi responsabili ce ar fi trebuit să oprească aceste practici:
-bătrânii
-eşti  în casa ta părinte şi de dragul păcii şi pentru  liniştea căminului tău nu iei atitudine împotriva  soţiei ce iubeşte telenovelele siropoase ,nu opreşti copii tăi de la vizionarea unor desene animate cu diavoli si alte urâciuni drăceşti ce îmbibă inimile micilor copii cu otrava urii,războiului, minciunii alterând mintea şi sufletul sensibil al copilului
-eşti mamă şi soţie: 
-te complaci să-ţi fie casa liniştită pentru a nu tulbura soţul  de la meciurile de fotbal sau alte sporturi ce le idolatrizează(ai chemat prin rugă sfântă  stăruitoare Duhul Domnului să fii în casa ta o Debora,o femeie care îşi zideşte casa)
-femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărîmă cu înseşi mînile ei.Prov 14:1
-ştii tu să-ţi creşti copii în supunere faţă de Cuvântul Domnului Dumnezeu?
-citeşti aceste rânduri şi eşti un adolescent ,un tânăr  cu planuri de viitor pentru o viaţă de căsnicie,ţi-ai trăit viaţa ignorând aceste versete din Sfintele Scripturi azi şi acum ai prilejul  să te pocăieşti,să opreşti orice practică păcătoasă,cheamă-L pe Domnul  Isus; numai crezând în Jertfa Lui poţi fi iertat şi curăţit de păcatele tale El poate rupe legăturile Satanice ce-ţi înfăşoară aşa de lesne inima ta-
Mila Domnului Dumnezeu  nu întrece dreptatea Lui, aşa cum El este perfect milostiv, El este de asemenea perfect drept.
Tocmai pentru că este milostiv, Domnul Dumnezeu a trimis un al 7-lea om care să însemneze frunţile tuturor celor care nu tolerau astfel de lucruri, care sufereau din pricina fraţilor lor prinşi în aceste practici şi urâciuni idoleşti.
Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor, care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor,care se săvârşesc acolo( .Ezechiel 9/4)
 Cei însemnaţi pe frunte erau văzuţi.
 Sigur aceştia însemnaţi  erau ridiculizaţi, acuzaţi de fanatism, de intoleranţă, de legalism atunci pe vremea profetului Ezechiel  de majoritatea  evreiilor  ce trăiau în păgânătatea şi deşertăciunea minţii lor blestemate totuşi asta nu  a schimbat cu nimic faptul că  au fost nimiciţi fără milă .
De aceea şi Eu voi fi fără milă, şi nu Mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor.”(Ezechiel 9/10)
Dacă trebuie să te critice cineva că "tu în veci trebuie să fii mai încuiat", că tu nu trăieşti în har, că nu dai har acestora care fac astfel de lucruri, poate te acuză chiar că nu ai dragoste, doar pentru că nu eşti de acord cu practicile lor păgâne, stai liniştit.
Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; şi la judecată să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea. -( Exodul 23:/2)
Cei 6 au fost instruiţi să înceapă să lovească din Locaşul Cel Sfânt.
"Începeţi însă cu Locaşul Meu cel sfânt!”
Ei au început cu bătrânii, care erau înaintea Templului-
Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?(Petru 4:17)
Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te cititorule!