duminică, 16 ianuarie 2011

„Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!”

El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea Îngerului Domnului, şi pe Satana stând la dreapta lui, ca să-l pârască.
2. Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?”
3. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare, şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului.
4. Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea, şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!”
5. Eu am zis: „Să i se pună pe cap o mitră curată!” Şi i-au pus o mitră curată pe cap, şi l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo.(Zahaharia3:1-5)
1 Ioan 2:15-16
"Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pămînteşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este dela Tatăl, ci din lume." Credincioşii trăiesc în lume ca şi loc în universul creat de Dumnezeu, dar, în acelaşi timp, ei nu trebuie să-şi însuşească sistemul de gândire al lumii.
De fapt, trebuie făcută o precizare aici.
În timp ce sistemul de gândire al lumii îl preluăm în mod natural, pe cel al lui Dumnezeu îl deprindem prin înnoirea produsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu şi supunere faţă de călăuzirea Lui. Faptul că suntem ai lui Dumnezeu, că suntem într-o relaţie specială cu El, trebuie să fie reflectat în dieta noastră, în îmbrăcăminte, aşa cum trebuie reflectat în atitudinea noastră faţă de ceea ce privim, ceea ce ascultăm, felul în care ne purtăm unii cu alţii sau lucrurile care ne pasionează. Câteva mituri legate de îmbrăcăminte: Creştinismul ţine de schimbarea interioară nu de cea exterioară.
Nu contează cum te îmbraci ci cum trăieşti.
Haina îl face pe om.
Haina nu este făcută pentru a acoperi ci pentru a evidenţia.
Haina o pui peste ce nu vrei să se vadă.
Ochiul vede întâi haina şi apoi omul.
Dress for success. După cum se poate observa, opiniile sunt oscilante şi în aceste concepţii.
Pentru unii nu este decât o învelitoare.
Pentru alţii haina trebuie să pună în evidenţă.
Dincolo de toate aceste opinii, ceea ce trebuie să-i preocupe pe credincioşi, este ceea ce spune Sfânta Scriptură cu privire la îmbrăcăminte. Pentru cei interesați, următoarele pasaje pot oferi o imagine cu privire la modul în care Sfintele Scripturi abordează problema vestimentației:
Genesa 3:6-7 ;
Genesa 3:21 ;
Exod 28:2 ;
Exod 28:36-43 ;
Exod 20:26 ;
Ezechiel 44:16-20 ;
Zaharia 3:1-5 ;
Matei 6:25-33 ;
Matei 22:11-13 ;
1 Timotei 2:9-10 ;
1 Petru 3:1-6 . Iată principiile ce pot fi deduse din aceste pasaje: Hainele sunt asociate cu goliciunea trupului şi închinarea.
Cu cât o persoană caută să se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât acoperirea trupului trebuia să fie mai mare.
Înfăţişarea înaintea lui Dumnezeu pentru închinare trebuie să fie marcată şi printr-o îmbrăcăminte de sărbătoare.
Credincioșii nu trebuie să manifeste preocupare excesivă cu privire la îmbrăcăminte.
(Matei 6 )
Credincioșii trebuie să fie atenți la Incompatibilitatea vestimentară. (Matei 22 )
Vestimentația credincioșilor nu trebuie să fie caracterizată de opulență și excentritate.
(1 Timotei 2:8-9 )
Vestmintele credincioșilor trebuie să reflecte frumusețe și curăție interioară~(1Petru 3:1-6 )