vineri, 22 aprilie 2011

Domnul Isus este cale spre ziua împăcării noastre cu Tatăl și a unora cu ceilalți.

Isus  a fost răstignit pe cruce, dar acolo, chiar acolo, pe cruce, ne-a îmbrățişat pe noi, pe fiecare, şi ne -a unit cu Dumnezeu: ”Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neținând cont de păcatele ei și punând în noi cuvântul reconcilierii” (2 Cor. 5,19).

Ce mare onoare:
-un Rege să moară în locul unor robi;
- un Crin să se frângă şi zdrobirea Lui să ajungă până la noi, îmbiindu-ne a răspunde chemării Sale prin convertirea noastră!
Să ne amintim de moartea Lui, ca să avem tăria permanentă de a recunoaşte nevrednicia noastră şi mărimea iubirii Sale de nedescris!
Isus a fost judecat, pentru ca noi să fim reabilitați!
Iar noaptea osândirii Lui este cale spre ziua împăcării noastre cu Tatăl și a unora cu ceilalți.