duminică, 24 aprilie 2011

CRISTOS A ÎNVIAT!


...la intrarea in SFANTUL MORMANT este scrisa minunea pe care, multi, nici n-o observa: ,,NU ESTE AICI, A INVIAT!!!"... ŞI ESTE VIU IN VECII VECILOR. HALELUIA! SĂRBĂTOAREA INVIERII DOIMNULUI NOSTRU IUBIT, SĂ VĂ ADUCĂ MULTĂ BUCURIE, PACE ŞI VIAŢĂ DIN BELŞUG. IN HRISTOS , CEL INVIAT, -Maranata-