duminică, 29 mai 2011

Cercetează-ţi azi viaţa.....

Avem un vrăjmaş care ne asaltează continuu pentru a ne murdări şi întina viaţa.
 Ne amăgeşte să renunţăm la principii, să ne sacrificăm idealu­rile nobile şi să ne coborâm standardele. Lucrul acesta nu se întâmplă din­tr-odată, atacul vine pe ascuns şi pe tăcute, devastând în timp relaţia cu Dumnezeu şi cu semenii.
Vieţile multor creştini ajung la început puţin murdărite, dar astfel mult reduse ca valoare.
 Păcatul şi neascultarea fac acest lucru.
 Nu te scuza cu păcatele altora, nu încerca să ascunzi ceea ce ai făcut, păcatul tău va rămâne, te va urmări şi-ti va ruina viaţa şi familia.
 Există doar o singură metodă de rezolvare a păcatului din perspectiva celui greşit: mărturisirea sinceră.
Cercetează-ţi azi viaţa şi adu înaintea Sa, în mărturisire sinceră, păcatul şi slăbiciunile tale. Mărturiseşte-ţi faptele, vorbele şi gândurile care îţi otră­vesc sufletul.
Vei primi pace şi iertare. Sângele de la Golgota poate să spele orice nelegiuire, poate să curăţească şi să albească raportul vieţii tale.
Adevărata mărturisire are întotdeauna un caracter deosebit şi recunoaşte păcatul pe nume.
Păcatele pot fi de aşa natură, încât trebuie mărturisite numai lui Dumnezeu;
pot fi din cele ce trebuie mărturisite celor cărora le-am adus vătămare sau pot avea un caracter public şi deci va trebui ca ele să fie mărturisite public.
 Dar, oricum ar fi, mărturisirea trebuie să fie categorică, bine definită şi la subiect, recunoscând pe nume păcatele de care cel greşit s-a făcut vinovat.
Aşază cu încredere trecutul, prezentul şi viitorul tău în mâna Lui Dumnezeu şi, bizuindu-te pe făgăduinţa şi credincioşia Sa, fii sigur El îţi iartă păcatele şi te curăţeşte de orice nelegiuire.
Doamne, curăţeşte viaţa mea şi dă-mi putere să fac cinste Numelui Tău!