luni, 26 septembrie 2011

Nu te îngrijora....

Nu te îngrijora atunci când valurile sunt tot mai mari şi barca credinţei tale se clatină tot mai mult, ci aminteşte-ţi că El este ocrotirea ta care te scoate din necaz şi te înconjoară cu cântări de izbăvire….
N u te î ngrijora atunci când nu mai ştii unde să păşeşti, ci adu-ţi aminte de Dumnezeul tău care ţi-a promis că te va învăţa şi îţi va arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te va sfătui si va avea privirea îndreptată asupra ta...
Nu te î ngrijora cu privire la unde vei locui, căci cel ce umblă în neprihănire, va locui veşnic în cortul Său şi va
sta pe muntele Său Cel Sfânt...
N u te îngrijora când nedreptate esteÎn jurul tău, ci ai încredere în bunătatea Lui, fii cu inima veselă din pricina
mântuirii Sale, cântă Domnului că ţi-a făcut bine, El iţi va face dreptate...
Nu te ngrijora de ziua de mâine, căci El este un ajutor ce nu lipseşte niciodată în nevoi, El aude glasul oilor Sale, le strigă pe nume şi le ţine la adăpost...
Nu te î ngrijora de vrăşmaşul care încearcă să te despartă de Domnul tău, căci nimeni şi nimic nu va putea vreodată să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu Tatăl nostru care nu oboseşte niciodată să ierte şi este gata întotdeauna să-ţi ofere o nouă şansă... 
N u te îngrijora când  totul pare a fi în ceaţă şi nu mai poţi vedea, căci copiii Lui nu umblă prin vedere, ci
umblă prin credinţă...
Nu te î ngrijora când toate lucrurile par a se prăbuşi şi nu au nimic în comun cu ceea ce ai plănuit tu, gândurile tale nu sunt gândurile Lui, planurile tale nu sunt planurile Lui, însă toate lucrurile lucrează împreună spre binele tău, tu, care-L iubeşti pe Dumnezeu...
Nu te î ngrijora atunci când ai căzut, căci El îţi va ridica sufletul din locuinţa morţilor și îţi va da un duh nou, proaspăt, pentru a-I aduce slava şi cinstea cuvenite în toate lucrurile; prin El ai voinţa, dar și înfăptuirea...
Când cerul pare să tacă, şi răspunsurile rugăciunilor tale încetează să apară, nu-ţi pierde nădejdea! 
Orice lucru El îl face frumos la vremea lui… 
Orice răspuns vine la vremea lui…
N u te îngrijora!!
O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia...