vineri, 7 octombrie 2011

Femeile să tacă în adunări...


Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică. - 1 Corinteni 14:34-35
Cred cu toată inima că Pavel vorbeşte specific şi nu general. Versetele acestea în contextul lor au legătură cu proorociile şi nu cu statutul femeii în general. Cinci versete înainte sunt despre profeţii şi cinci versete după au legătură tot cu profeţiile.
Este o vorbă care zice că "un text scos din context devine pretext pentru textele mele".
Mai lăsaţi-mă cu interpretări scoase din resentimente faţă de nişte trăsături negative de caracter a unor femei care mai bine s-ar pocăi decât să umble după poziţii de autoritate şi după bârfe.
Cred că femeile nu au ce să caute în poziţii de pastor, preot, sau lider cu autoritate şi influenţă prea mare asupra Bisericii, deoarece femeile au o latură emoţională mai dezvoltată şi o folosesc în decizii, pierzându-şi astfel imparţialitatea.
 Totuşi sunt cazuri în Scriptură când unele femei au fost nevoite să conducă, dar asta doar din cauză că bărbaţii care le înconjurau la momentul respectiv, sau care erau autoritate peste ele, nu îşi exercitau această autoritate. (Deborah, Abigail, Rahav, Tamar, etc).
În Numeri 27:1-8, scrie despre fetele lui Ţelofhad (din seminţia lui Manase, fiul lui Iosif) care au mers înaintea lui Moise şi a preotului Eleazar, înaintea întregii adunări, la uşa Cortului Întâlnirii.
"Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din mijlocul  familiei lui, pentru că n-a avut fii? Dă-ne şi nouă  o moştenire între fraţii tatălui nostru.”
 Moise a adus pricina lor înaintea Domnului.
 Şi Domnul a zis lui Moise:
„Fetele lui Ţelofhad au dreptate. Să le dai de moştenire o
moşie între fraţii tatălui lor, şi să treci asupra lor moştenirea tatălui lor.
Iar copiilor lui Israel, să le vorbeşti şi să le spui: „Când un om va muri
fără să le lase fii, să treceţi moştenirea lui asupra fetei lui."