miercuri, 9 noiembrie 2011

un loc de scăpare în ziua necazului

Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă.
Căci Tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii; 
căci suflarea asupritorilor este ca vijelia care izbeşte în zid. 
Domnul vă va da pâine în necaz, şi apă în strâmtorare.
Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.
Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi.
Ajunge zilei necazul ei.
Dumnezeu care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!
 Orice om şi orice naţiune trebuie să îndure lecţiile din şcoala de necazuri a lui Dumnezeu. 
Aşa cum spunem: 
-Binecuvântată fie noaptea, că ne descoperă stelele
putem spune şi: 
-Binecuvântat fie necazul, că ne descoperă mângâierea lui Dumnezeu.
    Odată, o revărsare de ape a luat casa şi moara unui om sărac, luând cu ea tot ce avea pe lume.
 Stătea în faţa scenei pierderii lui mari, cu inima frântă şi descurajat.
 Însă după ce apele s-au retras, a văzut ceva strălucind pe malurile râului spălate de apă. 
Seamănă cu aurul, îşi spuse el.
 Şi era aur. 
Furtuna care-l ruinase l-a transformat‘ntr-un om bogat.
 Aşa se întâmplă de multe ori şi în viaţă.
Pentru mulţi oameni din aceste vremuri tulburi, religia înseamnă o clădire în care L-au aşezat pe Dumnezeu şi unde merg să-L viziteze duminica, fără să-l ia acasă  şi în restul săptămânii. 
Mulţi oameni merg duminică la slujbă în biserici splendide, deşi nu cred cu adevărat în Dumnezu. 
Pentru evanghelici, Dumnezeu este prezent tot timpul.
 Vorbim cu Dumnezeu şi-L slăvim mereu pentru că am acceptat că Isus Christos a murit pentru păcatele noastre.
Un creştin este o persoană care a avut o experienţă spirituală directă, ce primeşte îndrumări spirituale direct din Cuvântul lui Dumnezeu, o persoană pentru care Biblia - Vechiul Testament şi Noul testament - este piatra de temelie a vieţii sale, fără alte texte intermediare, ritualuri ,alţi oameni erudiţi,canoane ,spovedanii ,etc.
Priveam pământul răsturnat
De lama plugului de fier
Şi cum priveam, am exclamat:
Azi mi s-a dat o lecţie din cer!
Şi viaţa mea e un ogor
Întins sub cerul Înălţat
Şi Gospodarul vrea  cu mare spor
Să strâng toamna rodul cel bogat.