luni, 5 decembrie 2011

Mântuitorul Isus a venit în lumea noastră pentru toţi oamenii

Evenimentul naşterii Mântuitorului Isus este unul foarte important pentru credinţa creştină.
Importanţa este dată de valoarea pe care o are fiinţa omenească în ochii lui Dumnezeu. 
Bucuria este nota dominantă a acestei mari sărbători creştine.
 Dumnezeu a dorit ca bucuria să cuprindă tot poporul (Lc.2:10) deoarece Mântuitorul Isus venea în lumea noastră nu doar pentru unii dintre oameni ci pentru toţi oamenii. El a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut (Luca 19:10).
 Toţi locuitorii Pământului erau păcătoşi (Rom.3:10) şi pe toţi îi aştepta pierzarea (Rom.6:23a).
 Fără coborârea Fiului la noi nu am fi avut salvarea din această stare, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne-a oferit Darul cel mai preţios:
 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.“ (Ioan 3:16).
 Privind la ceea ce s-a întâmplat putem să-L vedem pe Dumnezeul nostru măreţ manifestându-se cu mare putere.

 În legătură cu naşterea Domnului Isus putem observa clar manifestarea suveranităţii lui Dumnezeu în conducerea istoriei.
 Dumnezeu este Creatorul lumii-

 Lumea există datorită Lui. 
Creaţia există pentru că Dumnezeu a hotărât să creeze şi să Se împărtăşească.
 „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.“ (Geneza 1:1) 
Iar în Psalmul 115 este scris: 
„Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea.“
 Apostolul Pavel spune atenienilor: 
„Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…” (Faptele apostolilor 17:28)
 Dumnezeu este interesat de creaţia Lui, El face istoria lumii.

 Unul dintre exemple în această privinţă îl avem în cazul eliberării Israelului din Egipt. 
Moise ne arată cum Dumnezeu face istorie în această ţară idolatră şi nimeni nu L-a putut împiedica să elibereze poporul ales (Exodul 1-14).
 El conduce evenimentele legate de naştera Fiului Său.

 Israelul din acea perioadă era sub controlul politic şi administrativ al Imperiului Roman. 
Cezarul roman Octavian August era interesat de câţi cetăţeni are în împărăţia sa pentru a ştii câţi bani vor încasa din impozitele ce erau impuse cetăţenilor din ţările aflate sub stăpânirea Romei.
 Dumnezeu, în providenţa Lui, foloseşte procedura recensământului pentru ca Fiul Său să se nască exact la momentul hotărât de Dumnezeu şi în locul vestit mai dinainte de profeţii inspiraţi de Duhul Sfânt. 

 „Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege,“ (Galateni 4:4).
 „În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem – pentru că era din casa şi din seminţia lui David – să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremeacând trebuia să nască Maria. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.“ (Luca 2:1-7)
 Sfânta Scriptură ne învaţă că Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea lui.(Eclesiastul 3:11)

 Pentru toate lucrurile Dumnezeu are un timp anume în care acţionează.
Dumnezeu conduce lumea, El face istorie.
 El este preocupat şi de viaţa ta, eşti în atenţia Lui, eşti copilul Lui. 
Domnul Isus ne spune: 
 „Şi chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.“(Luca 12:7)
 El este interesat de toate detaliile din viaţa ta.
 Ceea ce îţi cere El este să Îl iubeşti şi să te încrezi în El şi El se va îngriji de tine.
 Iată ce ne învaţă apostolul Pavel:
- „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.“ (Romani 8:28)
Mesajul pe care ţi-l adresez cu prilejul acestui mare praznic creştin este acesta: 
  -lasă pe Duhul Sfânt să aducă în inima ta încredere şi siguranţă: 
-Cel ce L-a trimis pe Fiul Său în lumea nostră conduce istoria şi face istoria.
- El este Tatăl tău în care te poţi încrede şi la pieptul căruia te poţi odihni (Ps.91).