luni, 6 februarie 2012

Clarvăzătorul....

Trăim vremuri în care poporul lui Dumnezeu are nevoie mai mult ca niciodată de o viziune clară din partea lui Dumnezeu, o viziune care să ne motiveze şi să ne dea puterea de a merge mai departe.
Biblia abundă în exemple ale oamenilor care au înţeles că viziunea înseamnă în primul rând capacitatea de a vedea clar. 
 Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, i-a zis: „Ştii ce a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine şi cu privire la tine, la Cades-Barnea.
Eram în vârstă de patruzeci de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades-Barnea, ca să iscodesc ţara, şi i-am adus ştiri aşa cum îmi spunea inima mea curată.
 Fraţii mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului, Dumnezeului meu.
 Şi în ziua aceea Moise a jurat, şi a zis: „Ţara în care a călcat piciorul tău, va fi moştenirea ta pe vecie, pentru tine şi pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului, Dumnezeului meu”.
Textul din Numeri 14:6-9 ilustrează acest lucru descriind situaţia în care Iosua şi Caleb relatează poporului ceea ce au văzut în ţara Canaanului, ţară în care Dumnezeu îi trimisese pentru ca ei să poată vedea realitatea promisiunilor Sale. Era ţara pe care Dumnezeu se angajase să le-o dea, o ţară în care binecuvântările şi belşugul nu aveau să lipsească. 
Trebuie să înţelegem că viziunea înseamnă mai mult decât optimism, înseamnă a vedea lucrurile aşa cum le vede Dumnezeu – a avea perspectiva corectă.
Apoi a avea o viziune de la Dumnezeu înseamnă a avea o atitudine corectă prin credinţă. Atacul pe care Satan îl dezlănţuie împotriva noastră începe deseori tocmai din acest punct: atitudinea… 
“Altora nu le pasă, de ce să fac eu ceva… ?
” Atitudinea omului chemat de Dumnezeu să ducă viziunea la îndeplinire trebuie să fie în permanenţă alimentată de credinţa în Dumnezeu. 
De fapt, credinţa neclintită în Dumnezeu este „hrana” care menţine în viaţă viziunea.
După ce dobândeşti capacitatea clară de a vedea şi ai o atitudine corectă prin credinţă, vei înţelege că viziunea înseamnă curajul de a trece la acţiune. Întotdeauna, oamenii aleşi de Dumnezeu, care au primit viziunea slujirii de la Dumnezeu, au fost oameni de acţiune care chiar dacă au mers împotriva curentului, au perseverat şi au biruit.
Viziunea este oferta nepreţuită pe care ne-o transmite Dumnezeu pentru a putea birui încercările, opoziţia şi greutăţile slujbei – atunci când ştii pentru ce lupţi, merită să dai tot ce ai mai bun. 
Pavel apostolul spunea aceste cuvinte în 1 Cor 9:26:
 “Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. 
Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt.”
Avem nevoie de viziune pentru fiecare domeniu al vieţii noastre, iar Dumnezeu este gata să ne transmită viziunea Sa clară fiecăruia dintre noi.