duminică, 6 mai 2012

ce este necesar ?


De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume;pentru ca, în Numele lui Isus, să  se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul (Filipeni 2:9-11).
Fiecare om de pe pământ are un domn, dar sufletul al cărui Domn este Isus Hristos, lăsându-se cârmuit de Duhul Sfânt, caută sfințirea, apropiindu-se de Dumnezeu conform Scripturii, nu practicând obiceiuri omenești.
 Așa cum scrie  la început, dorința unui suflet care-L are pe Isus ca Domn este ca și alții să fie mântuiți, și ținându-și vasul în curăție devine o unealtă de care Dumnezeu se poate folosi, pentru ca mulți oameni să audă
și să primească neprihănirea pe care o dă El prin credință.
 Este bine dacă crezi că El este Fiul lui Dumnezeu care a luat trup de om și suferind batjocura a murit pe cruce o moarte de înlocuire,devenind Răscumpărătorul celor păcătoși, însă este necesar să-L faci Domn al vieții tale. De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. (Matei 10:32).  
Îl mărturisim cu gura, în mod public, în apa botezului, atunci când prin legământ Îi promitem credincioșie, iar cu inima îl mărturisim trăind în așa fel încât El să umble cu noi și să fie văzut în noi în fiecare zi.