joi, 20 septembrie 2012

o veste bună!

     Ceea ce poate cu adevărat să-ţi aducă fericirea şi satisfacţia după care tânjeşti nu este o slujbă mai bună, o casă a ta, o maşină nouă, o vacanţă exotică, premiul cel mare la loterie etc. 
Ceea ce poate să te împlinească cu adevărat este o relaţie corectă, personală cu Dumnezeu. Aceasta este cu adevărat o veste bună!
Dar, vestea bună este bună pentru că este răspunsul lui Dumnezeu la vestea rea care ne priveşte pe fiecare în mod personal. 

Vestea rea este că noi toţi suntem păcătoşi. 
Păcatul este cancerul care aduce moartea eternă, despărţirea de Dumnezeu, iadul.
 Noi nu avem capactiatea să ne auto-mântuim, religia, performanţele morale, faptele bune, eforturile noastre cele mai nobile nu pot să aducă curăţirea de păcat.
Dumnezeu este sfânt şi trebuie să pedepsească păcatul, aşa cum un judecător drept trebuie să pedepsească fărădelegea. 

Vestea bună este că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos să ia asupra Lui păcatele noastre şi pedeapsa pe care o merităm noi. 
Păcătosii care se întorc cu pocăinţă de la păcat la Dumnezeu şi îşi pun încrederea în sacrificul adus de Mântuitorul Iisus, primesc iertarea, viaţa nouă şi veşnicia prin meritele Lui.

„Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui... 

El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. 
Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. 
Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.” Isaia 53:4-6
Fii binecuvântat!