vineri, 31 mai 2013

să ne facem socotelile!


Rabinul Elimelek din Lijensk şi-a trimis discipolii în ajunul Zilei Ispăşirii să observe faptele unui croitor. De la el, a spus rabinul, veţi învăţa ce trebuie să facă un om în această zi sfântă. 
De la o fereastră ei au putut vedea croitorul care luase o carte din raft, în care erau trecute toate păcatele pe care le făcuse în tot anul. 
Cu cartea în mână, croitorul s-a adresat lui Dumnezeu: 
-Astăzi, în Ziua Iertării pentru întegul Israel, a venit timpul ca noi 
– Tu, Dumnezeule, şi eu 
– să ne facem socotelile. 
Am aici lista tuturor păcatelor mele, dar mai am un alt volum în care am notat toate păcatele făcute de Tine, necazul, jalea şi durerea din inimă pe care ni le-ai trimis mie şi familiei mele. 
Doamne al Universului, dacă am face socotelile exact, mi-ai datora mult mai mult decât îţi datorez eu Ţie! 
Dar e ajunul Zilei Ispăşirii, când fiecare are poruncă să se împace cu aproapele. 
Deci, Te iert pentru păcatele Tale dacă mi le ierţi şi Tu pe ale mele. 
Apoi croitorul şi-a turnat un pahar de vin, l-a binecuvântat şi a exclamat: 
-L’hayim (Noroc!), Stăpâne al Lumii! 
-Să fie pace şi bucurie între noi, căci ne-am iertat unul pe altul, iar păcatele noastre sunt acum ca şi cum n-ar fi fost. Discipolii s-au întors la rabinul Eimelek, au povestit ce au văzut şi au auzit şi s-au plâns că vorbele coritorului erau nedemne în faţa Cerului. 
Maestrul le-a răspuns că Dumnezeu Însuşi şi cetele îngereşti veniseră să asculte ceea ce spusese croitorul cu multă simplitate şi că vorbele lui aduseseră multă bcuurie tuturor. 
Vorbeşte şi tu lui Dumnezeu ca unui prieten! 
Îl poţi convinge! 
Dacă crezi că El face ceva nedrept, spune-I-o! 
-nu-ţi acoperi plângerile lăuntrice cu laude nesincere! 
Dumnezeu a hotărât ca doar bărbaţii să moştenească în Israel. 
Fiicele lui Ţelofhad l-au rugat pe Moise să se întoarcă la Dumnezeu şi să-I spună că, de vreme ce tatăl lor nu avea băieţi, legea nu trebuie să li se aplice lor. 
Ele vor să moştenească chiar dacă sunt fete. 
Moise a adus pricina lor înaintea Domnului. 
Şi Domnul a zis lui Moise: 
-Fetele lui Ţelofhad au dreptate (Numeri 27:7). 
Fiţi îndrăzneţi în faţa lui Dumnezeu. 
Nu toate hotărârile Lui sunt definitive.
 Exprimându-vă limpede nemulţumirile şi îndoielile, puteţi căpăta înţelegere.