sâmbătă, 5 octombrie 2013

Adu-ţi aminte....


Cât mai des, cu umilinţă şi cu inimă înfrântă, mărturiseşte-te şi te împărtăşeşte cu Sfintele Cuvinte ale Domnului Nostru Isus Hristos. 

Numai prin ele trăieşti.
Dacă ne vom pocăi, toate se vor îndrepta.
De nu ar fi existat taina mărturisirii păcatelor şi a pocăinţei în numele Domnului Isus Hristos nimeni nu s-ar fi mântuit, iar prin ele pământul s-ar umple de sfinţi.
În viaţa aceasta împărăţia lui Dumnezeu vine atunci când ne mărturisim păcatele Domnului Isus Hristos și ne lepădăm de ele.
Niciodată să nu uiţi că moartea ne poate răpi în orice clipă, nu uita că în curând va fi Judecata şi răsplata. Ţine minte că întotdeauna te afli în preajma Lui Dumnezeu şi sub Ochiul Lui Atotvăzător.
Adu-ţi aminte de cele ce a gătit Domnul celor ce-L iubesc pe El şi îndeplinesc poruncile Lui.
Nu uita că pentru fiecare oră din această viaţă va trebui să răspundem în ziua Judecăţii.
Nu te încrede pornirilor, fie ele şi bune, până nu vei primi binecuvântarea înţelepciunii și călăuzirii Duhului Sfânt. 

Nu da crezare inimii, controlează-te citind zilnic Cuvântul sfânt al Scripturii.
E nevoie să te desparţi de vrăjmaşul din tine: 

fereşte-te de ceea ce doreşte vrăjmaşul tău.
Biserica lui Hristos  este raiul pe pământ. 

Fericit este cel ce o cercetează cât mai des.