duminică, 2 martie 2014

să vină aici!


Cine este prost, să vină aici!

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte.

 Cine strânge vara, este un om chibzuit.

 Cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine.

Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile.

Cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur.

Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă.

 Cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol.

Cine clipeşte din ochi este o pricină de întristare.

 Cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur.

Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii.

Cine ascunde ura, are buze mincinoase.

Cine răspândeşte bârfelile este un nebun.

Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască.