vineri, 6 iunie 2014

O conştiinţă bunăTimotei 1,3-6:

Aşa te-am rugat când mergeam spre Macedonia, să rămâi în Efes ca să porunceşti unora să nu înveţe pe alţii învăţături străine , nici să nu ia aminte la mituri şi la genealogii fără sfârşit ca unele care duc mai degrabă la neînţelegeri decât la lucrarea lui Dumnezeu care este în credinţă. Iar ţinta poruncii este dragostea dintr-o inimă curată şi dintr-o conştiinţă bună şi din credinţa neprefăcută.

Există lucruri pe care nu ar trebui să le facem, deoarece ele nu duc la creşterea împărăţiei lui Dumnezeu. Ceea ce avem nevoie mai mult este dragoste dintr-o conştiinţă bună şi curată.

1. Ce este conştiinţa?

Este o instanţă specială înlăuntrul omului, care judecă faptele propii. Conştiinţa fie strigă "Buh" , fie te aplaudă.

În lumea noastră din vest avem un simţ deosebit pentru dreptate şi vină, lucru care se aplică şi la conştiinţa noastră. De exemplu în lumea asiatică nu se pune conştiinţa pe primul loc, nici nu se judecă după ce este rău sau bine, ci este vorba mai mult de prestigiu, sentiment de ruşine sau onoare (de exemplu, l-am ajutat pe celălalt sau nu).

2. Ce marchează conştiinţa ta?

Este ca şi cu cineva care învaţă o limbă străină. Se dezvoltă, se imprimă şi se formează, de exemplu prin familie sau cultură. Învăţăm că nu putem să mâncăm cu degetele, etc...Şi împrejurările influenţează, de exemplu când într-un anume cerc de cunoscuţi este normal să se mintă şi să se înşele. Conştiinţa însă se poate şi schimba printr-o voinţă propie, se poate încerca să se înăbuşe, să se ucidă...

Prin anumite lucruri marcante, conştiinţa noastră poate fi foarte strâmtă sau se poate lărgi. Dacă de exemplu am fost învăţaţi că o femeie trebuie să vină la serviciul divin îmbrăcată în fustă numai, atunci persoana în cauză va avea mustrări de conştiinţă dacă va merge îmbrăcată în pantaloni (conştiinţă foarte strîmtă) sau dacă credem că avem dreptul să fim supăraţi pe cineva pentru că ne-a supărat, şi zicem că nu trebuie să iertăm (conştiinţă prea largă)

Odată cu decizia noastră pentru Isus, noi ne-am decis şi să ne măsurăm conştiinţa după alţi parametrii de măsurare. Dumnezeu ne arată valori prin Cuvântul Său, dar şi prin călăuzirea personală şi prin conştiinţă.

3. Cum ne schimbăm conştiinţa?

Dumnezeu va face aceasta:

1. Petru 3,21 Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,:

această imagine-botezul- vă salvează şi acum, nu o lepădare a necurăţiei cărnii, ci cererea către Dumnezeu a unei conştiinţe bune prin învierea lui Isus Hristos. Evrei 10,19-22:

Având deci fraţilor, îndrăzneala să intrăm în locurile sfinte prin sângele lui Isus

pe calea cea nouă şi vie pe care a deschis-o pentru noi prin perdea , care este carnea Lui, şi având un mare preot peste casa lui Dumnezeu să ne apropiem cu inima sinceră în siguranţa deplină a credinţei, având inimile curăţite de o conştiinţă rea şi trupul spălat cu apă curată.

Când ne decidem pentru Isus, Duhul Sfânt intră în inima noastră. El îşi ocupă un loc acolo în care aduce lumină. Prin această lumină anumite lucruri devin vizibile, şi anume lucruri care nu sunt în regulă. Există însă şi multe alte locuri, care sunt închise-acolo Duhul Sfânt vrea să intre şi să facă curăţenie. Poate există şi în viaţa ta lucruri pentru care nu ai avut mustrări de conştiinţă, dar care totuşi nu erau în regulă. Dumnezeu vrea să îţi facă aceste lucruri de cunoscut, El vrea să te curăţească, totul depinde de tine, dacă îţi deschizi inima. Însă ai grijă căci de multe ori diavolul sau unii oameni te pot face să ai mustrări de conştiinţă pentru lucruri pentru care nu trebuie să le ai.

1. O conştiinţă bună este decisivă pentru viaţa noastră de credinţă.

1.Timotei 1,18-19:Îţi încredinţez această poruncă , copilul meu Timotei, după profeţiile făcute mai dinainte despre tine, ca prin ele să te lupţi, lupta cea bună, păstrând o credinţă şi o conştiinţă bună, pe care unii lepădând-o au naufragiat în ceea ce priveşte credinţa;

În viaţa ta de credinţă tu poţi trece prin naufragii, dacă nu eşti atent la dictarea conştiinţei tale. Se poate să fie vorba de un lucru minor, pe care îl ascunzi, dar care le blochează pe toate celelalte.

2. Conştiinţa noastră nu este singurul instrument de măsurare al lucrurilor.

1. Corinteni 8,12-13: Şi astfel păcătuind împotriva fraţilor şi rănind conştiinţa lor slabă, păcătuiţi împotriva lui Hristos. De aceea dacă o mâncare face pe fratele meu să se poticnească , nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să se poticnească.

O conştiinţă bună nu este valabilă pentru orice lucru. Chiar dacă tu nu ai mustrări de conştiinţă pentru un lucru anume , totuşi va trebui să fii atent la acel lucru anume de dragul fraţilor tăi în credinţă. Acest lucru se aplică în orice domeniu.

Dacă ceva nu e în regulă în viaţa ta atunci fă ordine şi clarifică acel lucru. Dacă conştiinţa te condamnă pentru ceva anume, atunci cercetează acel lucru, şi clarifică situaţia.