miercuri, 1 aprilie 2015

Citeşte Scriptura


Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările Mele! Iată, voi turna Duhul Meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele Mele”. Proverbe 1:23
Celui care se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu i se destăinuie prin Cuvântul Său spre folosul lui şi aceasta îl umple de bucurie, căci astfel poate fi în slujba Domnului, trăind pentru Isus.

Dacă omul începe, într-adevăr primeşte curaj.
Citind Cuvântul lui Dumnezeu ne este descoperit ceea ce trebuie să facem.
Sunt unii care spun:
”şi eu aş vrea să fac ceva pentru Dumnezeu dacă aş şti ce anume.” Citeşte Scriptura şi urmează-i sfatul;
Astfel ve avea multe lucruri de făcut.
Dar aceşti oameni nu sunt dispuşi să facă ceea ce le cere Domnul.
Sunt alţii care sunt gata să ajute oamenii din averea altora, dar dacă este vorba de banii lor, se dau înapoi.
Sunt comunităţi care tot timpul au datorii, astfel încât tot timpul sunt nevoiţi să cerşească.
Dumnezeu nu ne-a chemat să cerşim.
El a spus:
 „Nu vreau să fie printre voi niciun cerşetor.”
Nu suntem nevoiţi să cerşim în lume.
Putem spune toate nevoile noastre Tatălui nostru ceresc.
Sunt unii oameni care, bazându-se pe faptul că Dumnezeu este Atotştiutor, spun că nu mai are sens să-i facă cunoscut nevoile lor.
Este adevărat, Dumnezeu este Atotştiutor, dar totuşi doreşte să Îi spunem ceea ce ne lipseşte.
În viaţă ne întâlnim cu diferite situaţii.
Sunt vizitatori primiţi bucuroşi, iar alţi neprimiţi.
Pentru unii avem timp, iar pentru alţii, nu.
Oare nu te gândeşti că prin aceasta Îl refuzi pe Isus? 
Cât de puţini sunt acei care nu uită:
”Fiţi iubitori de oaspeţi, astfel unii au găzduit îngeri fără ştirea lor”.
Iar alţii L-au trimis de la poarta lor pe Isus.
”Ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neîsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.