marți, 22 septembrie 2015

Nu este ceva neobişnuit

A lucrat cu toată inima, şi a izbutit în tot ce a făcut.
2 Cronici 31:21
Nu este ceva neobişnuit; este o regulă generală a universului ca oamenii care îşi fac lucrul cu toată inima să izbutească, în timp ce leneşii care merg la lucru cu inima îndoită eşuează. Dumnezeu nu le dă nici o recoltă leneşilor, în afară de recoltele de spini.
El nu este mulţumit nici să le trimită bogăţie celor care nu sapă câmpul ca să-i găsească comorile. Este un adevăr general valabil că, dacă un om vrea să izbutească, trebuie să fie harnic în afaceri. In religie este la fel.
Dacă vrei să izbuteşti în lucrul pentru Isus, lucrează cu toată inima şi pune-ţi tot sufletul.
Pune la fel de multă forţă, energie, emoţie şi sinceritate în lucrarea lui Christos pe cât pui în afacerile tale, fiindcă cauza Lui merită mai mult.
Duhul Sfânt ne ajută când nu putem, dar nu ne încurajează lenea;
El iubeşte credincioşii activi.
Care sunt oamenii cei mai folositori din biserica creştină?
Cei care fac totul pentru Dumnezeu, din toată inima.
Care sunt instructorii cei mai ascultaţi la Şcoala Duminicală?
Cei mai talentaţi?
Nu, cei mai zeloşi;
lucrătorii cu inimi arzând pentru lucrare, cei care ÎI văd pe Domnul strălucind în isprăvi minunate (vezi Psalmi 45:4).
Puritatea inimii se vede în perseverenţă.
Se poate să cazi la început, dar lucrătorul credincios va spune:
-„Este lucrarea Domnului şi trebuie făcută.
Domnul mi-a poruncit s-o fac, şi prin puterea Lui o voi duce la capăt".
Creştine, îţi slujeşti Stăpânul cu toată inima?
Aminteşte-ţi credincioşia lui Isus!
Gândeşte-te cât de însufleţită a fost lucrarea Lui!
Ar fi putut spune „râvna pentru casa Ta mă mănâncă pe Mine" (Ioan 2:17).
Când a transpirat stropi mari de sânge, povara de pe umerii Lui nu era uşoară;
când şi-a vărsat inima, nu a făcut eforturi neînsemnate pentru mântuirea poporului Său.
După ce Isus s-a dăruit pe Sine însuşi cu atâta patimă, ne putem permite să rămânem căldicei?