vineri, 25 septembrie 2015

O, mică rugăciune zilnică!

O, mică rugăciune zilnică! 
Ești cam săracă, și nințel zdrențuită, o haină ponosită precum cotidianul însuși. Gândurile nobile și sentimentele alese sunt prea grele pentru tine. Nu ești o simfomie grandioasă răsunând într-o catredală impunătoare, ci-mi pari mai mult un cântec religios, plin de bune intenții și izvorât din inimă, puțintel monoton și naiv. Dar să știi că tu ești rugăciunea loialității și se poate conta pe tine oricând, ești rugăciunea ce se uită pe sine, slujba nerăsplătită adusă maiestății divine, tu ești dăruirea totală ce face să treacă mai ușor orele cenușii și preschimbă momentele banale în clipe mărețe. Ție nu-ți pasă de experiența celui ce se roagă, ci de înălțarea lui Dumnezeu. Tu nu-ți dorești experiențe noi, ci credință. Pasul ți-e ostenit uneori, dar nu te-oprești din drum. Câteodată pare că vii doar de pe buze, nu din inimă. Dar nu-i mai bine oare ca măcar buzele să-L binecuvânteze pe Dumnezeu decât ființa întreagă să amuțească? Și nu e oare atunci mai multă nădejde ca murmurul buzelor să găsească ecou în inimă decât să încremenească în muțenie totul din om? Iar în puținele noastre clipe de rugăciune, ceea ce-mi zic eu sau alții, cu ton de dojană, că e doar o îngânare de pe buze, e cel mai adesea, de fapt, rugăciunea unei inimi sărmane, dar fidele care, în pofida slăbiciunilor, a oboselii și nemulțumirilor lăuntrice, continuă, cu trudă și bună credință, să sape un mic făgaș prin care o mică rază de lumină eternă pătrunde în inima noastră îngropată sub straturile cotidianului.