sâmbătă, 29 octombrie 20161. Când ești căzut în neagră disperare,
Când rătăcești și nu-ți ști calea ta,
Când copleșit ești de îngrijorare
Privește sus la dealul Golgota.

R: Nu dispera când greul te apasă,
Vine Isus, și vei pleca acasă,
Nu dispera când greul te apasă,
Vine isus, și vei pleca acasă.

2. Când lacrimi de dor și întristare
Brăzdează chipul tău de-atâția ani
Să-ți amintești acele clipe-amare
Când plâns-a Domnul tău în Ghetsimani.

3. Pierdut-ai tot ca Iov cel din vechime
Pe-aceia dragi și tot ce-ai adunat
Dar a rămas alături lângă tine
Isus Hristos, un Frate-adevărat.

4. De ce să plângi când vara e aproape
Și se zăresc de-acum ai zilei zori
Când nu mai e decât puțin din noapte
Și iată, vine Mirele pe nori.

5. Să-ți amintești întotdeauna frate
C-alăturea de tine e Hristos
E umbra ta, pe mâna ta cea dreaptă
El e susurul blând, sfânt și duios.