joi, 16 martie 2017

El are doar ca să împartă cu noi.Christos are har nemăsurat, dar nu îl ţine pentru Sine.

Aşa cum rezervorul se goleşte în conducte, Christos îşi dăruieşte harul copiilor Săi.

„Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, și har după har" (Ioan 1:16)

El are doar ca să împartă cu noi. 

El este ca un izvor, întotdeauna curgând şi întotdeauna gata să umple ulcioarele goale şi buzele însetate.

Ca un pom, El are fructe dulci, nu ca să stea între frunze, ci ca să fie culese de cei care au nevoie. Fie că iartă, curăţă, păstrează, întăreşte, luminează, grăbeşte sau reface, harul Său ne este oferit întotdeauna fără bani şi fără plată. 

Nu există nici o lucrare a harului pe care El să n-o fi îndeplinit în folosul copiilor Săi. 

Ca şi sângele care curge din inimă şi aparţine în mod egal tuturor membrelor, harul este moştenirea oricărui sfânt unit cu Mielul. 

De aceea există o atât de strânsă comuniune între Christos şi biserica sa, fiindcă primesc acelaşi har. 

Christos este capul pe care este turnat uleiul mai întâi, şi apoi acelaşi ulei curge pe veşminte, astfel încât şi cel mai umil sfânt este uns cu acelaşi ulei costisitor cu care a fost uns Capul.

Aceasta este adevărata comuniune, atunci când seva adevărului curge de la rădăcini spre ramuri, şi când rădăcina este susţinută de aceeaşi hrană care susţine ramurile. 

Pe măsură ce primim har de la Isus zi după zi, şi recunoaştem că vine de la El, menţinem în comuniune cu noi şi ne bucurăm şi noi de Comuniunea cu El.

Să ne folosim bogăţiile în fiecare zi mergând la Domnul legământului nostru, şi luând de la El toate proviziile de eare avem nevoie cu aceeaşi îndrăzneală cu care oamenii iau bani din propriile buzunare.