marți, 28 iulie 2009

Harul lui Dumnezeu este aplicat vieţilor noastre şi făcut real în experienţa noastră prin rugăciune, Biblie, supunere faţă de suveranitatea Lui, şi slujirea altor credincioşi. -

-Descrie un timp recent când ai experimentat harul lui Dumnezeu într-un mod specific. -

Ce a folosit Dumnezeu ca să-ţi dea acest simţământ al harului Său? ÎNSUŞINDU-NE HARUL LUI DUMNEZEU "Probabil ideea de însuşire a harului lui Dumnezeu este un gând nou pentru tine, şi nu eşti foarte sigur ce vreau să spun. Ideea de bază a cuvântului este "să iei în posesie", şi asta facem când ne însuşim harul lui Dumnezeu. Luăm in posesie puterea divină pe care El a făcut-o disponibilă pentru noi în Hristos. Sunt momente când Duhul Sfânt lucrează într-un mod suveran în vieţile noastre, fără nici o activitate de însuşire din partea noastră, dar cel mai adesea Se aşteaptă să acţionăm şi să ne însuşim harul Lui. Pentru acest scop, El ne-a dat patru mijloace principale prin care să facem acest lucru: rugăciunea, Cuvântul Său, supunere faţă de lucrările Sale providenţiale în vieţile noastre, şi slujirea altora. Prima metodă de însuşire a harului lui Dumnezeu este pur şi simplu să-l ceri prin rugăciune. Când venim la tronul lui Dumnezeu trebuie să ne amintim că El este într-adevăr Dumnezeul oricărui har. El este proprietarul care cu bunăvoinţă a dat plata pe o zi lucrătorilor care lucraseră numai o oră în vie. El este Dumnezeul care I-a zis naţiunii păcătoase a lui Israel, incă pe când erau robie, " Mă voi bucura în a le face bine" (Ieremia 32:41). El este Dumnezeul care I-a rămas credincios lui Petru prin toate eşecurile şi păcatele lui şi l-a făcut un apostol mare. El este Dumnezeul care, din nou şi din nou, ne-a promis să nu ne părăsească nicioadată, niciodată să nu ne lase (i.e. Deuteronom 31:6,8; Psalmul 94:14; Isaia 42:16; Evrei 13:5). El este Dumnezeul care "doreşte să se îndure de noi" (Isaia 30:18), şi El este Dumnezeul care este pentru noi şi nu împotriva noastră (Romani 8:31). Toate acestea şi multe altele sunt sumarizate în afirmaţia, Dumnezeul oricărui har. Cred că fiecare dintre noi trebuie să înţelegem mai pe deplin ce însemnă să vii înaintea tronului lui Dumnezeu. Trebuie să înţelegem în adâncul sufletului ce înseamnă că avem într-adevăr un Mare Preot, Isus, care este capabil şi dispus să simpatizeze cu slăbiciunile noastre. Mai presus de toate, trebuie pur şi simplu să mergem la tronul harului să găsim harul care să ne ajute în vreme de nevoie. În al doilea rând, dacă vrem să ne însuşim harul lui Dumnezeu, trebuie să devenim prieteni intimi cu Biblia. Trebuie să căutăm să cunoaştem şi să înţelegem marile adevăruri ale Bibliei: adevăruri despre Dumnezeu şi caracterul Său, şi adevăruri despre om şi nevoia sa disperată după harul lui Dumnezeu. Biblia este mai mult decât un simplu adevăr obiectiv; este de fapt dătătoare şi susţinătoare de viaţă. Creşterea în harul lui Dumnezeu - fie că aceasta este favoarea Sa divină pentru cei nevrednici, sau împuternicirea Sa divină pentru cei în nevoi - cere creştere în asimilarea Cuvântului lui Dumnezeu. În domeniul spiritual, asimilarea este procesul prin care hrana este schimbată în ţesuturi vii. În domeniul spiritual, este procesul prin care Cuvântul scris al lui Dumnezeu este absorbit în inimile noastre, şi devine, figurativ vorbind, ţesut spiritual viu. Dacă vrem să ne însuşim harul lui Dumnezeu, atunci, trebuie să ne expunem direct în mod regulat la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este suficient să-l auzim doar predicat sau învăţat în bisericile noastre duminica, oricât de importante sunt aceste căi. Avem nevoie de un plan regulat de citire, studiere, şi da, chiar memorare. Studierea Bibliei şi memorarea Scripturii nu ne câştigă nici un merit înaintea lui Dumnezeu. Nu câştigăm niciodată cu nimic mai mult binecuvântarea lui Dumnezeu făcând aceste lucruri decât am câştiga-o mâncând mâncare sănătoasă. Dar la fel cum mâncarea unei mâncăruri sănătoase este necesară pentru a ne menţine o viaţă fizică sănătoasă, la fel luarea regulată a Cuvântului lui Dumnezeu este necesară pentru a ne menţine o viaţă spirituală regulată şi pentru a ne putea însuşi regulat harul lui Dumnezeu. Al treilea mod pe care Dumnezeu îl foloseşte pentru a ne administra harul Său este prin supunerea faţă de lucrarea Sa providenţială în vieţile noastre. Dacă vrem să ne însuşim harul lui Dumnezeu, trebuie să ne smerim, trebuie să ne supunem lucrării Sale providenţiale în viaţa noastră. Ca să facem asta trebuie să vedem mai întâi mâna Sa atotputernică în spatele tuturor cauzelor imediate ale adversităţilor şi durerilor noastre. Trebuie să credem învăţătura biblică despre faptul că Dumnezeu este în control suveran al circumstanţelor noastre, şi orice sau oricine ar fi cauza imediată a circumstanţelor noastre, Dumnezeu este în spatele tuturor acestora. Al patrulea principiu prin care Dumnezeu ne administrează harul Său este prin lucrarea altor credincioşi. Momentele în care avem nevoie de o măsură mai mare din harul lui Dumnezeu sunt acelea în care suntem mai reticenţi în a le spune altora că avem nevoie de el. Aceasta duce la un principiu important privind lucrarea harului. Fiecare dintre noi avem nevoie să cultivăm un grup mic de prieteni cu care putem fi transparenţi şi vulnerabili. Asta poate fi pe bază de grup individual sau mai restrâns. Dar avem nevoie de câţiva oameni- inclusiv soţii noştri, dacă avem- cu care ne simţim liberi să împărtăşim eşecurile noastre, durerile şi tristeţile noastre. Există trei modalităţi principale prin care putem fi slujitori ai harului lui Dumnezeu pentru alţii: rugăciune, Cuvântul lui Dumnezeu, şi ajutor în supunerea faţă de providenţa lui Dumnezeu. O dată ce am experimentat harul lui Dumnezeu, suntem chemaţi să extindem acest har şi asupra altora. Evidenţa faptului că trăim prin har este în modul în care îi tratăm pe ceilalţi oameni. Dacă ne vedem ca şi păcătoşi şi total nevrednici de compasiunea, răbdarea şi iertarea lui Dumnezeu, atunci vom vrea să fim buni cu alţii. Harul lui Dumnezeu într-adevăr se vrea a fi un har transformator. Te invit şi te provoc să pui deoparte toată bunătatea egoistă pe care crezi că o mai ai incă. Recunoaşte-ţi totalul faliment spiritual, şi adapă-te din harul infinit al lui Dumnezeu. Şi apoi, în conştienţa deplină a ceea ce ai primit, extinde acelaşi har şi altora.