miercuri, 2 ianuarie 2013

An după an.............


Ioan 14 conţine două promisiuni marete. 
În prima, Isus afirmă: 
-„Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face şi altele mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl: şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face” (Ioan 14:12-14).
 A doua promisiune:
Isus arată limpede şi clar în ultimul verset:
-„Cereţi orice în Numele Meu şi Eu o voi face pentru voi.” 
Cu două versete mai jos Isus promite: 
-„Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi” (Ioan 14:16-18). 
Aici Cristos spune:
 -„Vă voi da Duhul Adevărului, iar puterea Sa va locui în voi.”
 Acestea sunt două promisiuni incredibile de la Isus.
 Totuşi, observaţi un singur verset care se află între acestea:
 „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15).
 De ce apare aici această afirmaţie? 
Cristos ne spune: 
-„Ascultarea este legată de aceste promisiuni.” 
Pe scurt, ambele promisiuni au de a face cu păzirea şi ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. 
Ele au fost date pentru a fi împlinite, în aşa fel încât nimic să nu ne împiedice de la proclamarea puterii care este Cristos.
 Sunt convins de faptul că a cere puţin sau nimic în Numele lui Isus este un motiv de ruşine pentru El. 
An după an, mulţi creştini se aşteaptă la tot mai puţin şi mai puţin. 
Până la urmă, le este îndeajuns numai mântuirea. 
Ei nu au alte aşteptări decât a putea ajunge cândva în ceruri.
 Te întreb acum: 
-Ai ajuns tu la capătul celui care este Cristos al tău?
 Te aştepţi tu la nimic mai mult decât să fii salvat prin puterea şi harul Său? Ajunge Cristos al tău la capătul puterii pentru ca doar să poţi supravieţui încă o altă zi? 
Se sfârşeşte El pentru tine într-un loc al păcii şi bucuriei ocazionale, într-o viaţă trăită, în cea mai mare parte, sub hărţuirea lui satan? 
Toate aceste pasaje din Cuvântul lui Dumnezeu mă conving de faptul că Isus „al meu” nu este mai mare decât cererile mele.
 Totuşi, este trist faptul că mulţi credincioşi Îl fac pe Cristos să arate nesemnificativ şi fără de putere prin necredinţa lor.
 Preaiubiţilor, eu nu vreau ca Cristos al meu să fie limitat. 
În schimb, vreau ca fiecare demon din iad să ştie cât de mare este Dumnezeul meu prin cât de mari sunt cererile mele. 
Vreau tot mai mult din Cristos al meu.
 Vreau ca El să fie mai mare ca niciodată în viaţa mea.