marți, 29 septembrie 2009

prin El, sunteţi credincioşi în Dumnezeu

Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”.

Cuvântul sǎptǎmânii: “Incoruptibil ”“Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi (incoruptibilǎ, prin Cuvântul lui Dumnezeu), care este viu şi care rămâne în veac’’ (1Petru1:23).Pentru a spune cǎ ceva e incoruptibil înseamnǎ cǎ acel ceva este incapabil de a fi corupt, poluat, viciat sau pǎtat de cǎtre orice factor intern sau extern, de orice material sau circumstanţǎ. Înseamnǎ cǎ aceste lucru este liber de orice eroare sau corupere. Cuvântul grec potrivit este “aphthartos” şi înseamnǎ de naturǎ sau caracter imortal. Scriptura de mai sus descrie natura neperisabilǎ şi de necorupt pe care o avem pentru cǎ suntem nǎscuţi din Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu e etern, nepǎtat şi incoruptibil şi la felşi Cuvântul Sǎu şi orice e nǎscut din acesta. Astfel, ca şi Creştini,avem viaţa incoruptibilǎ, neperisabilǎ şi eternǎ a Cuvântului pentrucǎ am fost nǎscuţi din El.