vineri, 15 iulie 2011

Sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine însuti.

Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui
Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El (Fapte 10:38 ).
Biblia ne spune cǎ Isus a fost uns cu Duhul Sfânt şi cu putere, şi a umblat fǎcând bine. Acum, ‚fǎcând bine’se referǎ la mai mult decât hrǎnindu-i pe flǎmânzi sau fǎcând acte caritabile. Se referǎ la manifestarea gloriei lui Dumnezeu şi stabilirea voinţei Lui pe Pǎmânt. Asta a fǎcut Isus cât a fost fizic pe Pǎmânt . Biblia spune, “... Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” (1 Ioan 3:8).Isus a spus, “Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, …” (Luca 4:18-19). Aceste cuvinte ale Domnului capteazǎ exact rolul ungerii: vestirea Evangheliei cǎtre sǎraci, tǎmǎduirea celor cu inima zdrobitǎ, propovǎduirea eliberǎrii robilor de rǎzboi şi cǎpǎtarea vederii de cǎtre orbi;eliberarea celor apǎsaţi! Acestea sunt lucrǎrile bune pentru aţi fost chemaţi şi unşi. Câştigarea sufletelor şi scoaterea oamenilor din întuneric cǎtre minunata luminǎ a Domnului este modul de viaţǎ natural pe care copiii lui Dumnezeu trebuie sǎ îl urmeze. Biblia spune:“…Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi (rezidiţi)în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Efeseni 2:10).Dumnezeu te-a creat şi te-a uns pentru a face fapte bune (în cartier, acasǎ, la servici şi la şcoalǎ); simte-te liber în a face munca lui Dumnezeu! Vindecǎ-i pe cei bolnavi, curǎţǎ-i pe leproşi şi învie-i pe morţi pentru cǎ ai fost uns pentru fapte bune! Sunt lucrarea lui Dumnezeu în Isus Cristos, creat şi uns pentru fapte bune. Oriunde merg, manifestez gloria Tatǎlui şi proclamez voia Lui pentruca vieţile oamenilor sa fie transformate prin lucrarea pe care m-a trimis sǎ o fac. Prin mine, lucrarea diavolului e paralizatǎ oriunde mǎ aflu, iar Imparatia Tatǎlui domneşte. Aleluia!